Mám výhodu, že som si mohol prečítať príspevok Karla Skočovského, s ktorým úplne súhlasím. Pokúsim sa reagovať niekoľkými „suchými“ poznámkami, ktoré by mohli z odborného hľadiska doplniť uvedený príspevok.
I keď základ sexuálneho chovania je biologický a možno predpokladať značný vplyv pohlavných hormónov, prejavy ľudskej sexuality sú determinované predovšetkým sociálne. Ďalšími faktormi sú vplyvy psychogénne, nutričné a dokonca i geografické. Pri problémoch v sexuálnom prežívaní treba preto vždy brať do úvahy všetky tieto vplyvy. Dotknem sa najdôležitejších z nich.

Podmienkou normálnej sexuality je dostatok estrogénov, ktoré prevažujú v prvej fáze cyklu. Estrogény majú všeobecne stimulačné a proliferačné účinky na pohlavné orgány, sekundárne pohlavné znaky, ich dostatočné množstvo pozitívne ovplyvňuje

Čítať ďalej


155.5Sexuální prožívání ženy se – podobně jako její nálada a výkonnost – v průběhu cyklu mění. Ženy jsou různé a každá z nich tyto proměny prožívá jinak, v jiné intenzitě a s jinými důsledky pro intimní život. Pro ženy, které do svého života přijaly PPR, mohou mít tato kolísání touhy samozřejmě větší význam, než pro ženy používající antikoncepci. Někdy slýcháme názor, že „přirozené plánování rodičovství je vlastně nepřirozené, protože ,brání´ ženě mít pohlavní styk v době, kdy po něm nejvíce touží“. A ze strany uživatelek PPR tu a tam zaznívá povzdech, že v neplodném období po intimním styku se svým manželem prostě netouží, i když ho mají upřímně rády. Jak se dá

Čítať ďalej


Z internetovej poradne  
S manželom praktizujeme prirodzené metódy od sobáša podnes. Metóda nám funguje na 100%. Problém však nastáva inde. Dni, keď po manželovi skutočne túžim, sú pre nás „zakázané“ a keď konečne môžem, ide to všetko akosi s obtiažami. Manžel má tak pocit, že je to z mojej strany povinnosť a obeta a má pravdu. Rozprávali sme sa aj s kňazmi, ktorí nám povedali, že máme byť radi, že po sebe túžime, že sme manželia a môžeme sa milovať kedy chceme, prerušovaný pohlavný styk vraj tiež môžeme praktizovať v plodnom období, keď deti máme a ešte

Čítať ďalej


S otázkou riešenia problému zníženia libida sme oslovili aj gynekológa MUDr. Ivana Wallenfelsa, ktorého vyjadrenie je nasledovné:

Mám výhodu, že som si mohol prečítať príspevok Karla Skočovského, s ktorým úplne súhlasím. Pokúsim sa reagovať niekoľkými „suchými“ poznámkami, ktoré by mohli z odborného hľadiska doplniť uvedený príspevok.

I keď základ sexuálneho chovania je biologický a možno predpokladať značný vplyv pohlavných hormónov, prejavy ľudskej sexuality sú determinované predovšetkým sociálne. Ďalšími faktormi sú vplyvy psychogénne, nutričné a dokonca i geografické. Pri problémoch v sexuálnom prežívaní treba preto vždy brať do úvahy všetky tieto vplyvy. Dotknem sa najdôležitejších z nich.

Podmienkou normálnej sexuality je dostatok estrogénov, ktoré prevažujú v prvej fáze cyklu. Estrogény majú

Čítať ďalej


Karel D. Skočovský

Sexuální prožívání ženy se – podobně jako její nálada a výkonnost – v průběhu cyklu mění. Ženy jsou různé a každá z nich tyto proměny prožívá jinak, v jiné intenzitě a s jinými důsledky pro intimní život.

Pro ženy, které do svého života přijaly PPR, mohou mít tato kolísání touhy samozřejmě větší význam, než pro ženy používající antikoncepci. Někdy slýcháme názor, že „přirozené plánování rodičovství je vlastně nepřirozené, protože „brání“ ženě mít pohlavní styk v době, kdy po něm nejvíce touží“. A ze strany uživatelek PPR tu a tam zaznívá povzdech, že v neplodném období po intimním styku se svým manželem prostě netouží, i

Čítať ďalej