158.33Sme mladý pár, obaja sme katolíci, plánujeme mať sobáš v kostole, ale rozhodli sme sa nemať deti. Počula som, že sviatostné manželstvo nie je platné, ak nechceme mať deti. Je to pravda? Nezdá sa nám to.


Skôr ako snúbenci vyslovia svoj manželský sľub, dostanú tri dôležité otázky. Týkajú sa slobody ich rozhodnutia vstúpiť do manželstva, ochoty prijať deti a rozhodnutia pre trvalú vernosť svojmu manželskému partnerovi. Nevyhnutnou podmienkou na jeho uzatvorenie je kladná odpoveď na všetky tri otázky a teda aj na otázku: "Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho Cirkvi?"

Manželský akt, ktorým

Čítať ďalej


156.5Úprimne poviem, že ak by som ja bola neveriaca, asi by mi na odmietnutie bariérovej antikoncepcie nestačili tie ekologické a zdravotné dôvody (hormonálnu antikoncepciu by som odmietla zo zdravotných dôvodov, prerušovaný sex pre jeho nespoľahlivosť a určitú neestetiku, sterilizáciu asi pre tú „konečnosť“…). Neviem, či by som sa viac zamýšľala – ale ak by môj manžel v takom prípade bol ten, ktorý veriaci je, tak určite by som chcela poznať jeho dôvody, jeho myslenie. Tak tu ponúkam pár inšpirácií, myšlienok:

     Dostojevskij povedal (v románe Bratia Karamazovci): Ak Boh nie je, všetko je dovolené. Ak totiž niekto neuznáva niekoho vyššieho od človeka, stráca oporný bod celej morálky, mravného správania človeka. Potom bude

Čítať ďalej


dych IIjpgV prvej časti tohto článku som sa snažila ozrejmiť dôležitosť dýchania v súvislosti s držaním tela a funkciou bránice. V tejto časti vám skúsim priblížiť, ako na to.

Pri nádychu nasávame vzduch, takže objem nášho hrudníka a brucha sa zväčšuje. Hrudník sa rozširuje do strán, vpred a vzad. Podobný pohyb by mal byť prítomný a viditeľný v oblasti brucha a trupu. Ramená zostávajú v nezmenenej polohe.

Možno ste sa už niekedy stretli s pojmami ako „bránicové dýchanie“ alebo „hrudné dýchanie“. Priznám sa, že mne samej dlho nebolo jasné, ako by som mala dýchať a čo tieto pojmy znamenajú na teoretickej a praktickej rovine. Zhrnula by som to takto: aktivita bránice je spojená s každým správnym

Čítať ďalej


153.9Dýchanie sa v poslednej dobe stalo diskutovanou a rozoberanou témou. Žijeme v rýchlom svete plnom stresu a vysokých nárokov, čo sa odráža na fyzickom zdraví a psychickej pohode. Popularita zdravého životného štýlu, proaktívneho prístupu a návratu k prírode spôsobila okrem iného to, že stále viac ľudí hľadá spôsoby, ako predchádzať vyhoreniu a zvládnuť tempo doby bez antidepresív alebo iných farmakologických prípravkov. Ovládať svoj vlastný dych sa ponúka ako jedna z možností.

Vedomá kontrola a ovládanie dychu boli (a mnohými možno stále sú) spájané len s východnými kultúrami a náboženstvami, a preto boli v kresťanskom svete považované za nebezpečné či v rozpore s vierou. Áno, ovládanie dychu je jedným zo základných pilierov východných náboženstiev, rovnako ako poznanie

Čítať ďalej