153.9Dýchanie sa v poslednej dobe stalo diskutovanou a rozoberanou témou. Žijeme v rýchlom svete plnom stresu a vysokých nárokov, čo sa odráža na fyzickom zdraví a psychickej pohode. Popularita zdravého životného štýlu, proaktívneho prístupu a návratu k prírode spôsobila okrem iného to, že stále viac ľudí hľadá spôsoby, ako predchádzať vyhoreniu a zvládnuť tempo doby bez antidepresív alebo iných farmakologických prípravkov. Ovládať svoj vlastný dych sa ponúka ako jedna z možností.

Vedomá kontrola a ovládanie dychu boli (a mnohými možno stále sú) spájané len s východnými kultúrami a náboženstvami, a preto boli v kresťanskom svete považované za nebezpečné či v rozpore s vierou. Áno, ovládanie dychu je jedným zo základných pilierov východných náboženstiev, rovnako ako poznanie

Čítať ďalej


153.10Chcela by som Vás požiadať o názor na problém, ktorým sa zaoberám. Niekoľko rokov sme mali s manželom problém otehotnieť, do istej miery asi aj preto, že ja sa veľmi bojím pôrodu. Bola som však rozhodnutá už roky predtým (na základe dobrých recenzií), že ak by som niekedy zostala tehotná, budem pred pôrodom používať Aniball, resp. Epino. Malo by ísť o pomôcku, balónik, ktorý sa zavádza do pošvy a pomocou cvikov slúži na roztiahnutie pošvy v posledných cca piatich týždňoch tehotenstva, aby následne bábätko pri pôrode ľahšie a podľa možnosti bez potrhania alebo nástrihu vyšlo von.
Časom som však začala premýšľať, či je to v súlade s kresťanskou

Čítať ďalej


V predchádzajúcom čísle Novín som sa vám pokúsila priblížiť problematiku panvového dna a poskytnúť akýsi náhľad na túto oblasť z pozície fyzioterapeuta. Bližšie sme sa pozreli na problém inkontinencie a ako k nemu pristupovať. V úvode článku som načrtla, že naše telo nie je kopa vzájomne nespolupracujúcich súčiastok, ale práve naopak, treba ho vnímať ako jednu veľkú, úžasne prepracovanú a neoddeliteľne spojenú továreň. Oblasť panvy je dôležitou križovatkou či dopravným uzlom medzi dolnými končatinami a chrbticou, v širšom kontexte medzi dolnou a hornou časťou tela. V krátkosti som zhrnula postup vyšetrenia, ktorého súčasťou je palpácia (vyšetrenie pohmatom) jazvy – pokiaľ je prítomná. O nej si povieme niečo viac.

151.3V oblasti brušnej

Čítať ďalej


Inkontinencia, bolestivá menštruácia, neplodnosť, bolestivý pohlavný styk. Tieto a mnohé ďalšie problémy sú prejavom dysfunkcie panvového dna. Zasahujú do zdravia, bežného každodenného či intímneho života mnohých ľudí. S čím všetkým súvisia? Ako im predchádzať? Ako ich odstrániť a liečiť? Odpovede skúsime nájsť v sérii nasledujúcich článkov.

150.5Svalov panvového dna je 28 v troch vrstvách. Sú uložené hlboko v oblasti kostenej štruktúry malej panvy. Zabezpečujú podporu vnútorných orgánov, stabilizujú trup, tvoria zvierače a majú aj dôležitú sexuálnu funkciu. Naše telo (panvové dno nevynímajúc) funguje ako celok a všetky segmenty sa vzájomne ovplyvňujú. Napríklad pri každom nádychu, kýchnutí, posilňovaní (v telocvični alebo s nákupnými taškami) sa vnútrobrušný tlak zvyšuje a práve vďaka

Čítať ďalej


Čítať ďalej