ON-LINE kurz STM ; I. stretnutie kurzu Plodnosť nie je problém, ale dar!

Obsahom prvého stretnutia kurzu STM je:

  • predstavenie symptotermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti a jednotlivých príznakov ženskej plodnosti
  • vysvetlenie fyziologických zákonitostí ľudskej plodnosti a priebeh menštruačného cyklu ženy
  • vysvetlenie vplyvu ženských hormónov menštruačného cyklu na zmeny jednotlivých príznakov plodnosti (bazálnej teploty, hlienu krčka maternice, a krčka maternice) v priebehu menštruačného cyklu ženy
  • pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie príznakov plodnosti
  • predstavenie pravidla(R), ktoré určí konkrétnym dňom začína neplodnosť po ovulácii
  • praktické precvičenie vyhodnotenia STM záznamu
  • individuálne poradenstvo

Ďalšie tri stretnutia kurzu sa uskutočnia s týždenným odstupom, t.j. 5.6. ,12.6. a 19.6. vždy v rovankom čase - t.j. od 20.00

Kurz budú viesť manželia Jozef  Simonka Predáčovci
kontakt: 
mobil: +(421) 908 722 055 

Kurz bude streamovaný cez Zoom. Na kurz je potrebné sa prihlásiť vopred vyplnením elektronickej prihlášky:
https://www.lpp.sk/prihlaska-na-online-kurz-stm?typ=online najneskôr do piatku 24.5.
Len tak bude možné, aby každý prihlásený účastník kurzu dostal na ním uvedenú poštovú adresu ešte pred začatím samotného kurzu folder s pracovnými a vzdelávacími materiálmi, ktoré bude pri kurze potrebovať.

Kurzovného za celý kurz pre pár (resp. jednotlivca, ak sa kurzu bude zúčastňovať sám) je 50,00 € a zahŕňa aj príspevok za pracovné materiály a zaplatené poštovné na Slovensko. V prípade, že sa kurzu zúčastňuje niekto zo zahraničia,  kurzovného sa navyšuje o rozdiel výšky poštovného na Slovensku a do zahraničia.  V sume kurzovného nieje započítaná Príručka STM PPR a ekologického dojčenia (https://www.lpp.sk/ponuka/produkt/7-prirucka-stm-ppr). Tú posielame len tým prihláseným účastníkom, ktorí ju nemajú, nakoľko skúsenosť Ligy za 30 rokov činnosti jasne ukazuje, že pre spoľahlivé praktizovanie STM je dôležité túto základnú učebnicu vlastniť. Výška kurzovného sa v takom prípade zvýši na celkovú sumu 64,00€ 
Prvé stretnutie kurzu je BEZPLATNÉ a nezaväzuje účastníka k tomu, aby v kurze pokračoval. Z tohto dôvodu sa kurzovné platí až po prvom stretnutí kurzu a je ho možné uhradiť do skončenia kurzu.

 

On-Line_29.5._33
Kategória
Kurzy STM
Dátum
29. 05. 2024 | 20:00 - 22:00
Email

Powered by iCagenda