Víkendový kurz STM v Rodinkove

Liga pár páru v spolupráci s Domom prijatia pre rodiny v Belušských Slatinách pripravuje aj tento rok jeden víkendový kurz symptotermálnej metódy porozumenia plodnosti.

Program kurzu je pripravený nielen pre manželské a snúbenecké páry, ktoré sa chcú naučiť porozumieť svojej plodnosti a praktizovať STM, teda začiatočníkov, ale pamätali sme aj na tých, ktorí už kurz STM absolvovali a uvítali by oprášenie alebo prehĺbenie svojich poznatkov v špecifických situáciách, ako sú návrat plodnosti po pôrode, blížiace sa obdobie prechodu či snaha o dosiahnutie tehotenstva. Účasť na všetkých prednáíkach nie je povinná. Každý si bude môcť vybrať z ponúkaných prednášok to, čo ho zaujme.

Okrem vzdelávacej časti je v programe dostatok času aj na odpočinok a vychutnanie si krásy letnej prírody. Priestory Rodinkova sú vybavené herňami pre deti, takže dávajú možnosť, aby si na víkend manželia vzali so sebou aj deti, o ktoré bude v prípade potreby postarané animátormi. 

Kapacita kurzu je, vzhľadom na ubytovacie možnosti Domu prijatia obmedzená na 25 účastníckych párov.

Prihlásiť sa na Víkend s Ligou pár páru sa dá vyplnením Záväznej prihlášky.

Termín uzávierky prihlášok je 10.6.2023.
V prípade, že kapacita bude naplnená, ďalší prihlásení budú zaradení ako náhradnícia oslovíme ich v prípade, že sa niekto odhlási.
V prípade, že kapacita 25 párov nebude do 10.6. naplnená, Víkendový kurz STM sa nebude konať.

Kurzovné za pár je 30,00 € a bude ho potrebné uhradiť na účet LPP do konca júna tohto roka. Cena za pobyt sa platí samostatne, podľa aktuálneho cenníku Rodinkova. (Bližšie informácie sú uvedené vo formulári záväznej prihlášky.

Účastníkov víkendového kurzu budú sprevádzať lektorské manželské páry:
Jozef a Simonka Predáčovci,
Mária a Imrich Schindlerovci,
Branislav a Marianna Garberovci,
Vierka a Matúš Dobrotkovci

víkend_11
Kategória
Kurzy STM
Dátum
21. 07. 2023 | 18:00 - 13:00
Telefón
Email
Rodinkovo, Belušské Slatiny

Powered by iCagenda