Používame cookies. +

Prosím Vás o radu. Som teraz tehotná a lekár povedal, že sa máme zdržiavať manželského styku. Môj manžel si však myslí, že keďže čakáme aj tak dieťa, nie je na tom nič zlé spôsobiť si navzájom orgazmus mimo pohlavného styku (petting). Takisto aj praktizovať orálny sex, lebo podľa neho nezabraňujeme počatiu, keďže momentálne aj tak čakáme dieťa.
Podľa neho je to zlé len vtedy, ak sú manželia takýmto spôsobom spolu namiesto normálneho pohlavného styku vtedy, ak by mohli mať dieťa, ale nechcú.
No ja mám pochybnosti o takomto postoji. Veď potom takí manželia, kde napríklad manželka nemá maternicu, by mohli byť spolu hocijakým spôsobom mimo pohlavného styku. Nevidím v tom logiku. Ale neviem, ako to vysvetliť, najmä manželovi. Táto téma nás neustále rozdeľuje. Ja už robím aj to, čo chce on, hoci s tým nesúhlasím, ale nechcem sa neustále hádať. Boh vás žehnaj.

Odpoveď na Vašu otázku rozdelím do dvoch častí:

prečo máte pravdu Vy a nie Váš manžel, a ako to vysvetliť;
čo robiť, ak manžel bude trvať na svojom, a Vy s tým nesúhlasíte.

Aby sme mohli ľahšie pochopiť, prečo je morálne prijateľný len normálny „nechránený“ sex a nič iné (ani antikoncepcia, ani orálny sex, ani vzájomná maasturbácia – petting a pod., ani prerušovaný styk, ani kondóm...), musíme najprv objasniť samotný význam manželského aktu.

Manželský akt má totiž aj iný význam, než iba fyzický – má aj hlboký význam duchovný, teda aspoň mal by mať.
Keďže sme ľudia, a nie iba živočíchy, vieme milovať – nielen uspokojovať biologické sexuálne potreby ako zvieratá.
Nakoniec, pre sex sa používa slovo „milovanie“ - a skutočne by každý sex mal byť prejavom skutočnej lásky.
Manželstvo je zmluva medzi mužom a ženou o láske, ktorá je verná, výlučná, otvorená pre rodinu.
Každá zmluva mala vždy svoj zmluvný znak: niečo, čím obe strany potvrdili, že zmluva je platná a neodvolateľná. V manželstve je týmto zmluvným znakom manželský sex. Ním muž a žena doslova na svojom tele prežívajú a potvrdzujú slová manželského sľubu. Sľúbili, že budú tvoriť jednotu a že sú otvorení pre rodinu, navzájom prijímajú toho druhého aj s jeho potenciálnou plodnosťou.

Znakom tejto zmluvy je manželský akt, ktorý zároveň symbolizuje manželskú zmluvu – ale len vtedy, keď má dva významy: význam zjednocujúci a význam prokreatívny (plodivý).
V praxi to znamená to, že telesné zjednotenie má znamenať aj ich vnútornú jednotu – teda že nik nie je nútený, že je ich sex skutočným milovaním – a zároveň význam prokreatívny, plodivý, ktorý však neznamená to, že sa manželia majú tváriť pri každom sexe, akože chcú dieťa. Nie, plodivý význam neznamená plodivú funkciu. Znamená to len toľko, že manželia majú sex takým spôsobom, akým sa bežne život odovzdáva – jednoducho povedané, nechránený sex. To, že niekedy takýto sex môže viesť k počatiu a inokedy nie – to je logické, nakoľko vieme, že plodné obdobia záležia od ženy, od jej cyklickej plodnosti.
Ale to, že niekedy sú dni plodné alebo neplodné, to nespôsobuje človek sám, to je nezávisle od jeho vôle. Takže aj sex v tehotenstve, sex v prechode ženy alebo v jej starobe, sex v neplodnom období, to všetko je stále v poriadku, ak je zároveň takéto spojenie výrazom lásky manželov.

Tam, kde manželia sami chcú urobiť sex neplodným – kondómom, ejakuláciou mimo manželkinho tela, hormonálnou antikoncepciou, telieskom.... - to je už zasahovanie vedomým spôsobom do niektorej z fáz tohto procesu a už potom takýto styk stráca svoj prokreatívny význam – a zároveň aj ten zjednocujúci. A rovnako je to logické aj vtedy, ak by sme nahradili manželský akt nejakou alternatívou – napr. pettingom, orálnym sexom a pod., jednoducho len aby sme dosiahli vyvrcholenie, ale vedome vylúčime ten prokreatívny význam manželského aktu, vylučujeme automaticky aj význam zjednocujúci – už sa nestávame jedným telom, už nejde o sebadarovanie. Ide v podstate o masturbáciu za pomoci druhého človeka. O to ide aj pri individuálnej masturbácii, aj vzájomnej.
Ak by bolo možné v niektorých prípadoch vzájomnú masturbáciu praktizovať, načo sa vlastne máme obťažovať nejakými prirodzenými metódami (nie v tehotenstve, ale potom, keď budete chcieť predchádzať tehotenstvu). Nebolo by pohodlnejšie použiť kondóm? Aký je rozdiel medzi tým, keď muž ejakuluje mimo pošvy ženy pri vzájomnej masturbácii, orálnom sexe alebo prerušovanom styku a keď ejakuluje do latexového kondómu? Z morálneho hľadiska žiadny. Ide o použitie tela druhého na vlastné sexuálne uspokojenie. Preto pokiaľ odmietame antikoncepčné správanie, musíme logicky odmietnuť každý spôsob sexuálneho uspokojenia, pri ktorom úmyselne vylúčime jeho plodivý potenciál.
Takže v tomto smere uvažujete Vy správne a logicky.
Telá manželov majú aj symbolicky vyjadrovať to, čo si manželia sľúbili: jednotu a plodnosť. Pri styku napr. s kondómom ich telá naznačujú a vyjadrujú bariéru – a nie je to akt, ktorý by bol skutočne tým, čo z nich dvoch robí jedno. Podobne orálny sex: nenaznačuje ani jednotu, ani plodnosť.
V podstate aj Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí o tom, že nie je prirodzené zámerne sa usilovať o orgazmus mimo kontextu normálneho pohlavného styku.
Momentálne vo Vašej situácii nejde o predchádzanie tehotenstvu, ale máte zdravotný dôvod na to, aby ste sex nemali. Možno preto, aby sťahy maternice pri orgazme neublížili Vášmu dieťatku, alebo aby sa pohlavným stykom nezaniesla nejaká infekcia. Predpokladám, že zrejme toto obmedzenie nebude dlhodobé a bude namieste dovtedy, kým bude trvať príčina, pre ktorú Vám lekár neodporúčal mať styk.
Ale aj keby musela byť táto zdržanlivosť dlhodobá, aj tak je prejavom lásky už zo zodpovednosti nielen z a Vás, ale aj za dieťa, toto odporúčanie poslúchnuť.

Ale čo robiť, ak síce Vy s týmto všetkým súhlasíte, ale Váš manžel nie? Chápem, že sa môžete cítiť ako medzi dvoma kameňmi: na jednej strane svedomie, ktoré Vám hovorí, že nemáte vyhovieť mužovi, keď chce napr. orálny sex alebo orgazmus spôsobiť vám i sebe bez styku; na druhej strane chcete, aby bol doma pokoj, aby si manžel nemyslel, že mu nechcete vyjsť v ústrety, nerešpektuje Vás.
Isté je, že láska nikoho nenúti. Myslím, že ani Vy to necítite ako prejav lásky, ale skôr sa podvolíte, aby bol pokoj.
Manžel nemá právo nútiť Vás do praktík, ktoré Vám svedomie vyčíta. Ak by nebol prístupný a ochotný Vás rešpektovať, Vy nemáte povinnosť vyhovieť mu. Ale je potrebné, aby vedel Váš postoj. Druhá skutočnosť je tá, že nemáme moc meniť druhých – ale môžeme meniť svoje správanie tak, aby naň ten druhý adekvátne zareagoval. Z toho vyplýva, že musíte počítať s tým, že manžel nezmení svoju mienku len na základe toho, že mu poviete postoj svoj.
No som presvedčená, že pravá láska rešpektuje druhého. Od Vás sa čaká pevná a neústupná láska, vyjadrená možno takto alebo podobne:
Svoje telo mám v úcte a mám v úcte aj telo tvoje. Orálny sex, ktorý odo mňa chceš, nie je objektívne dobrý pre náš manželský vzťah. Neverím, žeby sa tým prehĺbila naša láska, ak ma nedokážeš rešpektovať. Milujem Ťa a som ochotná darovať sa Ti celá vždy v normálnom pohlavnom styku, keď sto bude možné (zdravotný stav a pod.) a keď sa obaja rozhodneme takto si prejaviť lásku, ale nechcem sa podieľať na spoločnom hriechu.“
Vy sama budete najlepšie vedieť, aké slová použiť. Dajte manželovi vedieť, že aj Vaša neústupnosť v tejto oblasti je prejavom Vašej lásky k nemu. Môžete mu takýmto postojom veľmi pomôcť k tomu, aby nepovažoval sex len za legálne uspokojenie sexuálnych potrieb. Všetci potrebujeme počuť, že sex má oveľa hlbší význam.
Ak však nastane situácia, že sa podvolíte kvôli mužovi, aby bol spokojný ak by Vám robil situáciu neznesiteľnou – a Vy sama sa neusilujete o orgazmus – proste len mu dovolíte, aby Vás použil, tak Vy nehrešíte, ale on áno.
Láske to iste neprospeje, je to vlastne akási rezignácia. Skôr by som Vám odporúčala, aby ste sa usilovali postupne mu pomôcť pochopiť, prečo chcete žiť manželskú čistotu.
A zase mu môžete prejaviť lásku aktívnym spôsobom pri normálnom spojení, keď to bude možné. Aj mužovi inak „chutí“ sex, keď vidí, že aj jeho žena je spokojná a že jej spôsobuje radosť.
Ak by ste mali záujem, odporúčam Vám literatúru, ktorú má LPP v ponuke:
malú brožúrku z edície Viera do vrecka „Boh za dverami manželskej spálne“ - prečítate za jedno poobedie, sú tam zhrnuté základy manželskej čistoty;
Kniha od Christophera Westa „Radostná zvesť o sexe a manželstve“ - formou otázok a odpovedí,
obsažnejšia veľmi pekná kniha „Sex, ako ho nepoznáte. Pre manželov milujúcich Boha.“ od poľského kňaza, ktorý sa venuje manželskej problematike.

Pozdravujem a prajem všetko dobré, najmä pokojné a bezproblémové tehotenstvo.
Nech Vás Pán požehnáva,
Mária Schindlerová, LPP