Tu môžete položiť otázku z oblasti sexuálnej etiky, týkajúcu sa mravných noriem manželskej čistoty.

Odpovie Vám Mgr. Mária Schindlerová, absolventka študijného programu Náuka o rodine teologickej fakulty KU, v spolupráci s morálnym teológom.

Vašu otázku sa budeme snažiť zodpovedať čo najskôr, maximálne do 14 dní. Ak nedostanete odpoveď na svoju otázku do troch dní od odoslania cez formulár, kontaktujte nás, prosím, priamo na mail . Niekedy sa stane, že adresa, ktorú ste uviedli, je deaktivovaná a odpoveď sa vracia ako nedoručiteľná.

Otázka z oblasti sexuálnej etiky

 

Powered by BreezingForms