Používame cookies. +
     Dlho som váhala, či túto otázku/odpoveď zverejniť. Patrí totiž medzi také, na ktoré odpovedám „na mieru“. Odpoveď je určená tým, ktorí sa chcú zorientovať, chcú žiť manželskú čistotu a niekedy sú príliš úzkostliví. Vedie ma k tomu predovšetkým to, že podobné otázky sa často v poradni opakujú, a tiež aj širšia súvislosť dotýkajúca sa manželského spolužitia, a to skutočnosť, že niektoré ženy nemajú z intímneho života potešenie, lebo nikdy alebo len málokedy prežijú aj ony uspokojenie.

    Vychádzajme z toho, že obaja manželia vedia – a chcú tak žiť – že dosahovanie sexuálneho uspokojenia vo vyvrcholení patrí k manželskému aktu a že petting nie je mravne dobrým skutkom.

     Ak žena orgazmus neprežije spolu s manželom, muža mrzí, že je rýchlejší alebo že ženu nepriviedol k uspokojeniu, žena je niekedy frustrovaná, možno si myslí, že niečo nie je v  poriadku, alebo si zvykne... alebo je nešťastná ona aj jej muž... a zbytočne.
 
     Ak sa opýtajú, ich otázka vyzerá približne takto:
    Počas nášho manželského aktu sa manžel snaží, aby som dosiahla orgazmus spolu s ním, ale väčšinou on orgazmus dosiahne počas priameho styku sám (aj keď sa manžel snaží ho oddialiť, kým naň nie sme pripravení obaja..).  V morálnej teológii sme sa dočítali, že žena smie zažiť orgazmus aj následným „dopracovaním“ k nemu – pokiaľ sa to nepodarilo počas styku. Je teda orgazmus ženy z pettingu po orgazme muža v poriadku?
       Ak žena dosiahne orgazmus počas predohry a následne nasleduje pohlavný styk - je to v poriadku?

Odpoveď:
     Nie je hriech, ani nič nesprávne, ak sa manželia rozhodnú mať pohlavný styk a žena dosiahne orgazmus pred alebo po mužovom vyvrcholení, ktoré nastane v pošve ženy. Nie každému páru vyhovuje prežívať orgazmus spoločne, resp. nie vždy sa to darí, aj keď by chceli.

    Ale najprv si treba ujasniť pojmy:
    - pojmom pohlavný styk sa označuje genitálno-genitálny styk muža a ženy, pri ktorom muž dosiahne svoje vyvrcholenie v pošve ženy;
   - dosahovanie orgazmu mimo pohlavného styku je masturbáciou; ak si orgazmus spôsobí človek sám, ide o masturbáciu solitérnu, ak si      orgazmus bez pohlavného styku spôsobia   manželia navzájom, ide o masturbáciu vzájomnú, t.j. petting.
 
     Iste aj žena má prežívať vyvrcholenie v orgazme pri manželskom akte. Je však logické, že oproti mužovi je na tom žena predsa len inak. V podstate manželský akt nie je možný, ak muž nedosiahne vyvrcholenie – a tým aj orgazmus, a žena často obíde „nasucho“.
     Zo skúseností žien je bežné, že málokedy žena dosiahne vyvrcholenie priamo pri mužovom preniknutí a jeho vyvrcholení. Je to dané fyziologicky, pretože krivka mužovho sexuálneho vzrušenia zvyčajne narastá rýchlejšie, ale aj rýchlejšie klesá (preto je neraz muž „po tom“ taký unavený, že sa mu hneď chce spať).
     U ženy narastá vzrušenie pomalšie, potrebuje viac stimulácie a schopnosť dosiahnuť orgazmus ovplyvňuje aj úroveň hladiny ženských hormónov. V plodnom období blízko ovulácie sa žena vzruší ľahšie, v neplodnom pomalšie. Ale vždy – alebo takmer vždy – je možné, aby žena dosiahla orgazmus tiež a mala by to byť predovšetkým snaha muža, aby sa usiloval priviesť k vrcholu aj svoju manželku.
 
     Kameň úrazu je často v nepochopení jednej veci: manželia si myslia, že jedine správne – resp. dovolené – je dosiahnuť orgazmus priamo pri spojení, teda práve vtedy, keď je muž vnútri. Ak by žena dosiahla orgazmus pred alebo po mužovej ejakulácii, myslia si, že ide o masturbáciu.
     Je tu však podstatný rozdiel: masturbácia je úsilie o dosiahnutie orgazmu BEZ pohlavného spojenia, bez mužovho vyvrcholenia v pošve ženy. Manželský akt však nie je len ten krátky okamih, v ktorom muž pri intímnom spojení ejakuluje do ženy. Manželský akt má širší kontext – zahŕňa predohru, láskanie, vyvrcholenie i dohru. A nie je podstatné, kto sa vzruší skôr – ak majú manželia úmysel spojiť sa.
     Z toho potom vyplýva, že je v poriadku aj to, ak žena dosiahne orgazmus predtým, akoby bol muž v nej, pred jeho vyvrcholením (ktoré potom nasleduje) a môže ona sama muža navigovať, ktoré dotyky ju vzrušujú. Niekedy práve toto žene pomôže dosiahnuť orgazmus, lebo po mužovom preniknutí má vonkajšie genitálie bolestivé na dotyk. A takisto môže žena dosiahnuť orgazmus po mužovej ejakulácii, aj potom, keď už muž nie je fyzicky v nej, a muž môže (a má) ju doviesť k vrcholu.
     A zároveň katolícka sexuálna etika pripúšťa aj možnosť, že ak muž nevládze alebo nemá záujem, alebo nevie žene pomôcť dosiahnuť orgazmus, môže sa žena vzrušiť dotykmi aj sama. Ak je to takto, v rámci jedného pohlavného styku, nejde tu o masturbáciu ani o petting, je to stále súčasť jedného manželského aktu.
 
Mgr. Mária Schindlerová