Používame cookies. +

Som po treťom cisárskom reze a lekári mi odporučili sterilizáciu. Tú som odmietla,ale varovali ma, že už nesmiem mať deti. Štvrtému tehotenstvu,by som sa až tak nebránila, avšak dva roky nesmiem otehotnieť kvôli rane na maternici po cisárskom. Môj problém spočíva v tom, že počas kojenia nemám menštruáciu, takže metóda plodných dní je pre mňa bezpredmetná. Dopĺňam, že otehotnieť je možné aj počas úplného kojenia a dokonca aj v šestonedelí. Máme s manželom dodržovať pohlavnú zdržanlivosť?


Ďakujeme za Vašu dôveru voči Lige pár páru. Odpoveď na Vašu otázku je v podstate jednoduchá: pýtate sa, či máte dodržiavať pohlavnú zdržanlivosť: to je úplne Vaše rozhodnutie, nik ho neurobí za Vás – manželov. Ako manželia máte právo spolu pohlavne žiť, máte právo navzájom si darovať dar seba samých, ak sa rozhodnete – hoci aj denne, a rovnako máte právo spoločne sa rozhodnúť pre absolútnu alebo pre periodickú zdržanlivosť.

Ale to, na čo Vám môžem odpovedať, je to, že žiadna antikoncepcia nie je morálne dobrým riešením tejto situácie.

Možno sa Vám teraz vidí táto odpoveď iná, než očakávate – ale zámerne som ju formulovala práve takto. Teraz totiž môžem lepšie vysvetliť, o čo ide pri rozhodovaní sa, ako predchádzať tehotenstvu, keď na to majú manželia objektívny dôvod, o čo vlastne ide v samotnom pohlavnom spolužití manželov.

Nechcem si domýšľať, ani Vám vkladať do úst iné otázky, ale mám pocit, že by sa vo Vašej situácii dali položiť aj ďalšie súvisiace a konkrétne otázky, ako napr.:
Nie je moja zdravotná situácia dostatočným dôvodom na to, aby som podstúpila sterilizáciu?
Ak si chceme po cca 2-3 rokoch nechať ešte možnosť počať dieťa, čo máme robiť dovtedy? Veľmi mi záleží na tom, aby som teraz neotehotnela, veď to nie je kvôli sebectvu, chcem byť zodpovedná za tri deti, ktoré máme, za svoje zdravie a rodinu... Ako sa môžem chrániť pred tehotenstvom, ak nesmiem antikoncepciu – ani hormonálnu, ani chirurgickú, ani bariérovú, ba ani prerušovaný styk?
Metódy plodných a neplodných dní? Keď nie sú 100 %? Mám riskovať? Je to zodpovedné?

Pokúsim sa vyjadriť teraz podrobnejšie: Chápem, že momentálne Vám ide o to, aby ste neotehotneli, minimálne na nejaký čas. (Či sa už neskôr rozhodnete pre ďalšie dieťatko, bude závisieť od okolností a pokiaľ by ste o tom uvažovali, iste by som Vám odporúčala poradiť sa aspoň s jedným ďalším lekárom – napr. lekár, s ktorým spolupracujeme v LPP a ktorý vedie gynekologickú poradňu, je zároveň aj chirurg, aj gynekológ, a on tvrdí, že každý prípad je potrebné posúdiť osobitne. V priebehu tohto roka sa staral o ženu, ktorá porodila svoje piate dieťa cisárskym rezom – teraz to nepíšem preto, žeby som Vám to chela dávať ako nejaký vzor, to iste nie. To len na ilustráciu, že žiaden lekár Vám nemôže nič prikázať, nemôže Vám povedať „nesmiete ma deti“ - môže však niečo odporučiť a dať Vám argumenty a dôvody, aby ste sa Vy mohli zodpovedne rozhodnúť).

Manželia majú by zodpovední za veľkosť svojej rodiny a to je jedna oblasť – prehodnotiť svoje dôvody.
Druhým krokom je rozhodnutie, ako túto zodpovednosť realizovať – teda konkrétne ide o to, ako rozlíšiť, ktoré prostriedky regulácie počatia sú dobré a ktoré nie.
Prečo pokladáme antikoncepciu (akúkoľvek) za mravne zlý prostriedok a periodickú zdržanlivosť pri praktizovaní prirodzených metód za prostriedok dobrý, Vám objasním nižšie.

Ale najprv ešte pár slov k spoľahlivosti PPR, osobitne počas obdobia po pôrode, kedy ešte žena nemá cykly.
K vašej poznámke, že otehotnieť je možné aj v šestonedelí a počas úplného kojenia: otehotnieť je možné len vtedy, ak v tele ženy dôjde k ovulácii. K ovulácii môže dôjsť aj veľmi skoro po pôrode, pokiaľ už hladina prolaktínu neblokuje tvorbu estrogénov. Všetky tieto súvislosti a zákonitosti berie PPR do úvahy.
Píšete, že počas kojenia nemáte menštruáciu a preto je metóda plodných dní pre Vás bezpredmetná.
Ak nemáte menštruáciu, znamená to, že ešte sa vo Vašom tele netvorí dostatok estrogénov na to, aby spustil nový cyklus.
Spomínate plné kojenie – zrejme myslíte to, čo v LPP nazývame ekologickým dojčením – t.j. bez príkrmov, bez cumlíka, fľašky, kojenie podľa potrieb dieťaťa... Ten základný rozdiel medzi týmto kojením a kojením tzv. kultúrnym je v tom, že ženy, ktoré dojčia ekologicky, mávajú pred prvou menštruáciou cyklus anovulačný, t.j. bez možnosti otehotnenia a ženy, ktoré dojčia kultúrne – teda s použitím cumlíka, s dlhšími intervalmi v noci a pod. zas zvyčajne majú už prvý cyklus ovulačný – teda vtedy je možné otehotnenie aj pred prvou menštruáciou.

Neviem, či poznáte a ovládate niektorú z metód prirodzeného plánovania rodiny. Píšete len o „metóde plodných dní“ - ale neviem, ktorú konkrétne myslíte.
Na Slovensku je rozšírených viacero metód PPR – Billingsova, my v Lige pár páru vyučujeme symptotermálnu metódu – Kippley-Prem variant, združenie ELEP cez internet šíri tiež ďalší variant symptotermálnej metódy, potom sú aj ďalšie – ako napr. Creightonský model, Metóda „dvoch dní“, Doeringova a iné.

V Lige pár páru na kurze symptotermálnej metódy máme jedno zo štyroch stretnutí kurzu venované práve návratu plodnosti po pôrode. Netvrdíme, že kým žena kojí, nemôže otehotnieť. Ale skúsenosti a medicínske pozorovania viedli k tomu, že je možné aj v obodobí po pôrodse, kým ešte žena nemá cykly,aby sa vedela zorientovať vo svojich príznakoch plodnosti. Efektivita STM bola nezávisle od náboženských a cirkevných iniciatív podrobená výskumu a dokázaná. Posledná štúdia, ktorú financovala nemecká vláda a viedol ju tím lekárov z Heidelbergu, na záver vyhlásila, že STM má Pearlov index nečakaných tehotenstiev rovnaký, ako sterilizácia či dvojzložková hormonálna antikoncepcia.
Problémom však býva to, že mnoho manželov sa nikdy metódu nenaučilo pod vedením skúsených lektorov. Aj metódy PPR sú umením a treba sa ich naučiť. V LPP ponúkame kurzy, individuálne sprevádzanie, pomoc s vyhodnotením cyklov cez ďalšiu internetovú poradňu, telefonické poradenstvo.. Okrem toho ponúkame literatúru, z ktorej sa dá STM naučiť aj samoštúdiom, ak to niekomu viac vyhovuje. V Príručke STM a ekologického dojčenia nájdete všetky informácie o návrate plodnosti po pôrode, aj všetky odporúčané zásady.

Ale ešte pár slov k tomu, prečo je periodická abstinencia mravne dobrým riešením a žiadna z foriem antikoncepcie nie:

Manželstvo ste uzavreli manželskou zmluvou. Tá predelila váš život – vzájomne ste sa jeden druhému sľúbili odovzdať a prijať. Slovami manželského súhlasu ste vyjadrili vôľu žiť vo vzájomnej jednote, a ochotu prijať sa navzájom ako potenciálni rodičia. Manželský sľub teda má význam jednoty a vzájomnej plodnosti, pretože manželstvo je logicky uzatvárané ako základ možnej budúcej rodiny.
Preto až od chvíle vyjadrenia manželského súhlasu majú muž a žena právo na manželský akt. Manželským spojením vyjadrujú v telesnej rovine to, čo vyjadrili v rovine duchovnej – to, čo povedali svojou vôľou, svojimi ústami slobodne a úprimne pri sobáši. Keď túto istú skutočnosť vyjadria svojím telom (pretože človek je ako osoba jednotou tela a duše – nie sme netelesné bytosti, ani nie sme len živočíchy), manželstvo je nielen platne uzavreté, ale aj „dokonané“ a od tejto chvíle aj nerozlučiteľné. Potom každý manželský akt má byť vždy potvrdením manželskej zmluvy, tej sebadarujúcej lásky, ktorú ste si sľúbili.
Akt, ktorý by ste mali, keby ste sa dali vedome sterilizovať práve z dôvodu, aby ste zneplodnili vaše manželské spojenie, by potom síce bol akt sexuálnej aktivity, ale v nijakom prípade to nie je „manželský akt“. Neobsahuje totiž ten prokreatívny význam. Manželský akt musí mať vždy tieto dva významy – ak sa zruší jeden význam, ruší sa automaticky aj druhý. Prokreatívny (plodivý) význam nie je totožný s plodivou funkciou: tento význam má manželské spojenie vždy vtedy, keď je uskutočnené takým spôsobom, akým sa zvyčajne odovzdáva život – a to pri priamej sterilizácii nie je. (Pri sterilizácii nepriamej – keby Vám napr. odstránili maternicu kvôli nejakému nádoru a pod., by bola neplodnosť nechceným dôsledkom, a vtedy nemá vplyv na ten prokreatívny význam manželského spojenia. Prokreatívny význam manželského aktu je vylúčený len priamym zásahom s cieľom zneplodniť manželské spojenie).
Keďže každá antikoncepcia (tak hormonálna, ako aj chirurgická (priama sterilizácia), bariérová (kondómy, pesar) alebo behaviorálna – prerušovaný styk) má svoj cieľ práve v tom, aby urobila daný pohlavný styk spoľahlivo neplodným, je v priamom rozpore s manželským sľubom a sebadarovaním. (Viac o rozdiele medzi antikoncepciou a PPR sa môžete dočítať v sérii článkov, ktoré sú zhrnuté pod názvom „Výber z Novín rodiny LPP“ a môžete si ich stiahnuť zo stránky www.lpp.sk zo sekcie „Noviny z rodiny LPP“).
Niekedy ľudí mýli aj to, že plodivý význam manželského aktu považujú za plodivú funkciu. Nie, nemusíte mať úmysel dieťa splodiť, je celkom čestné a v poriadku, ak nemáte úmysel dieťa splodiť pre nejaký spravodlivý dôvod (ako už napr. vyššie uvedené). Pre zachovanie plodivého významu postačí to, že úmyselne svoj pohlavný manželský život nezneplodňujete a nijako nezasahujete do prirodzeného poriadku stvorenia. Ale ak by predsa k neplánovanému tehotenstvu prišlo (nič okrem úplnej zdržanlivosti alebo kastrácie nie je 100 %), ste ochotní dieťa prijať.

Nech Vás sprevádza čistá láska svätej rodiny!

Mária Schindlerová, etická poradňa LPP