Používame cookies. +

Aby sme vám mohli poskytovať služby Trenažéra STM (trenazer.lpp.sk), potrebujeme spracovávať niektoré vaše osobné údaje.

Kto spracováva osobné údaje?

Liga pár páru v SR
Slovenskej armády 15
95301 Zlaté Moravce

Aké osobné údaje spracovávame a prečo?

Nasledovné osobné údaje spracovávame na základe nutnosti pre poskytovanie služby Trenažéra STM:

  • Prihlasovacie meno - slúži na prihlásenie sa do vášho používateľského účtu
  • Emailová adresa - slúži na obnovenie zabudnutého hesla/prihlasovacieho mena
  • Po registrácii je vám priradené unikátne identifikačné číslo (ID) (slúži na vašu identifikáciu interným systémom, pre vás nie je potrebné).
  • Server môže zaznamenávať vašu IP adresu a údaje o vašom internetovom prehliadači, na prevenciu útokov, zabezpečenie stránky a opravu chýb.

Ako dlho si vaše osobné údaje uchovávame?

  • Od vašej registrácie po dobu, kým nepožiadate o vymazanie vášho používateľského účtu.

Aké sú vaše povinnosti?

  • Registráciou prehlasujete, že máte aspoň 16 rokov.

Aké sú vaše práva?

  • Právo na získanie všetkých osobných údajov, ktoré si o vás uchovávame.
  • Právo na "zabudnutie", t.j. vymazanie všetkých osobných údajov o vás.
  • Právo na opravu nesprávnych osobných údajov o vás.
  • Právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ chcete využiť niektoré z vyššie uvedených práv kontaktujte nás na: