Používame cookies. +

Väčšina lekárov pre stanovenie dátumu pôrodu využíva Naegelovo pravidlo založené na údaji o dni poslednej menštruácie a predpoklade, že žena má približne 28 dňové cykly so 14 dňovou luteálnou fázou. Odhadovaný dátum pôrodu podľa tohto pravidla sa vypočíta nasledovne:

deň poslednej menštruácie + 7dní + 9 mesiacov
Pre ženy s dlhými cyklami je takto zistený odhad veľmi nepresný a Liga odporúča používať Premov výpočet dátumu pôrodu, ktorý je založený na informácii z teplotnej krivky ženy nasledovne:
prvý deň teplotného vzostupu - 7 dní + 9 mesiacov
Vo všeobecnosti platí, že fyziologické rozhranie termínu pôrodu je 3 týždne pred a dva týždne po vypočítanom odhade dátumu pôrodu.