Liga pár páru prevádzkuje aplikáciu Plodnosť a lieky. Cieľom tejto aplikácie je poskytnúť prehľad účinkov a vplyvov, aké môžu mať jednotlivé užívané lieky, resp. účinné látky na sexualitu a príznaky plodnosti. Aplikácia slúži len ako intuitívny vyhľadávač účinkov rôznych liekov a látok na plodnosť a sexualitu. Nezhromažďuje ani neodosiela žiadne osobné údaje alebo informácie o používateľoch Lige pár páru ani tretím stranám.