2percenta 2022Milí priatelia, návštevníci webstránky Ligy pár páru,
vstúpili sme do 31. roku aktivít Ligy pár páru na Slovensko. Vďaka vyškoleným certifikovaným lektorským párom a poradkyniam ako aj ľuďom, ktorí našu službu podporujú finančne, našli prostredníctvom Ligy pomoc a podporu  mnohí, ktorí sa na nás obrátili. Stručný prehľad o aktivitách certifikovaných lektorských párov Ligy za predchádzajúci kalendárny rok nájdete TU.

2% z vašich už zaplatených daní nám môžete  pomôcť pomáhať aj tento rok. Budeme radi a úprimne vďační, ak sa ich rozhodnete darovať Lige pár páru.
 
Budú použité na: - tlač 4. aktualizovaného vydania Príručky STM PPR a ekologického dojčenia 
                            - pokrytie platu jednej osoby pracujúcej v ústredí LPP na plný pracovný úväzok a jednej osoby s 30% úväzkom, ktorá vykonáva
                              odborné poradenstvo
                            - zabezpečenie administrácie webstránky LPP
                      
 
 
Aktuálnu predtlač tlačiv:  Potvrdenie, Vyhlásenie o poukázaní sumy s predvyplnenými údajmi Ligy pár páru a Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania si môžete stiahnúť tu: 
Dostupné súbory:
pdf-137 Tlačivo Vyhlásenie na poukázanie 2% HOT
Dátum-137pondelok, 02. január 2023, 20:54 Veľkosť-137 96.43 KB Stiahnúť-137 3 507 Stiahnuť
pdf-138 Potvrdenie o zaplatení dane na poukázanie 2% HOT
Dátum-138nedeľa, 01. január 2023, 20:57 Veľkosť-138 85.79 KB Stiahnúť-138 2 821 Stiahnuť
doc-231 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania HOT
Dátum-231nedeľa, 01. január 2023, 20:47 Veľkosť-231 212.95 KB Stiahnúť-231 2 095 Stiahnuť


Čo je potrebné urobiť, ak chcete poukázať 2 (3%) ?

Ak ste zamestnanec a nepodávate si sám/sama daňové priznanie:
1. najneskôr do 15.2.2023  požiadajte svojho zamestnávateľa  o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov,
    a požiadajte ho, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
2. vpíšte potrebné údaje z tlačiva Potvrdenie do tlačiva Vyhlásenie
3. tlačivá Potvrdenie a Vyhlásenie doručte (osobne alebo poštou) najneskôr do 30.4.2023  daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

V prípade, že ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky pre nejakú organizáciu alebo viaceré organizácie spolu minimálne 40 hodín môžete poukázať namiesto 2%,  3 %. Pre poukázanie 3% je ale potrebné k tlačivám Potvrdenie  a Vyhlásenie doložiť aj Potvrdenie o vašej dobrovoľníckej práci na predpísanom tlačive, ktoré vám na vaše požiadanie vydá organizácia (organizácie) pre ktorú ste pracovali.

*** 
Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie: 
vypočítajte si 2% (prípadne 3% ak ste pracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín v r. 2021) z vami zaplatenej dane a vypíšte príslušné riadky v daňovom priznaní. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad

Údaje LPP potrebné na poukázanie 2% do daňového priznania:

IČO/SID: 37968122
Obchodné meno (Názov): Liga pár páru v Slovenskej republike
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo:  Slovenskej armády 1719/15
            95301 Zlaté Moravce

***
 Ak ste právnická osoba  postup je obdobný až na to, že právnická osoba  môže poukázať len 1%. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad .
(Ak chce právnická právnická osoba za rok 2021 darovať 2%, musí  do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2021 darovať na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi) financie vo výške minimálne 0,5% z dane

Údaje LPP potrebné na poukázanie 2% do daňového priznania:
IČO/SID: 37968122
Obchodné meno (Názov): Liga pár páru v Slovenskej republike
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo:  Slovenskej armády 1719/15
            95301 Zlaté Moravce


Za Vašu ochotu podporiť LPP úprimne ďakujeme.