Používame cookies. +

     V priebehu uplynulého roka Ligu týmto spôsobom podporilo 56 osôb/rodín, ktoré zasielaním čiastok od 2€ vyššie poskladali mesačne sumu umožňujúcu udržať financovanie jedného plného pracovného úväzku, nevyhnutného pre zabezpečovanie administratívy občianskeho združenia, mailovej a telefonic-kej komunikácie smerovanej na ústredie LPP, služieb, ktoré poskytujeme verejnosti, ako aj interné aktivity združenia, ako je príprava nových a priebežné vzdelávanie súčasných lektorov STM.

Číslo účtu LPP, ktorý je vedný vo Fio banke je SK97 8330 0000 0024 0104 9920

     Sme úprimne vďační za každého, kto sa rozhodne pripojiť k tejto forme podpory, aj keď by to bolo len pár eur mesačne. Každý, kto sa rozhodne podporiť LPP pravidelným mesačným príspevkom dostáva k 30.6. a k 31.12. sumárny prehľad o aktivitách Ligy, aby veďel čo podporuje, a mal možnosť sa slobodne rozhodnúť, či bude v podpore našej práce pokračovať.

    Zároveň každý z týchto podporovateľov má nárok na nasledovné benefity:
• nemá do ceny objednávky započítavané balné (1 €);
   V objednávkovom formulári je pridaný segment v ktorom sa dá zaškrtnúť status sympatizant/     člen umožňujúci uplatnenie tejto zľavy.
• môže kedykoľvek opakovať kurz STM bez toho, aby platil kurzovné
• je zahrnutý do obety svätej omše.
  Tá sa za potreby členov, sympatitzantov, podporovateľov, ale aj tých ktorí sa dennodenne            usilujú o žitie manželskej čistoty slávi v priebehu kalendárneho roka  minimálne 53-krát.