Používame cookies. +

A) Kurzy symptotermálnej metódy rozpoznania plodnosti: Plodnosť nie je problém, ale dar!

     Začali sme 14.januára v Liptovskom Mikuláši, vo februári sme zareagovali na pozvanie z Pruského a v marci začal kurz pre spoločenstvo manželov vo Zvolenskej Slatine. Štvrtého mája začal kurz v Poprade a na sklonku školského roka sme mali prvé stretnutia kurzov v Galante a v Zlatých Moravciach. 

     V druhom polroku sme opätovne zavítali do Popradu, kde sme viedli jesenný kurz STM a začali sme aj s domácim kurzom v Zlatých Moravciach pre jeden pár zo Zvolena a jeden pár z Novej Bane, ktorí vo svojom okolí nenašli ďalších záujemcov, aby sa kurz konal tam, kde žijú.

   Pre úplnosť výpočtu Ligou uskutočnených kurzov v roku 2017 je potrebné uviesť, že okrem vyššie spomínaných 8 kurzov lektorovaných manželmi Predáčovcami z ústredia LPP sa na Slovensku uskutočnilo vďaka ostatným certifikovaným lektorským párom ešte ďalších desať nových kurzov a ukončil jeden z predchádzajúceho roka (manželia Schindlerovci a Benkovci mali po štyri, Jakubcovci tri, Dobríkovci dva, Košťálovci tri, Kuzmovci, Garberovci, Skoršepovci a Fojtíkovci po jednom kurze).

B.) Prednášky o zodpovednom rodičovstve v rámci prípravy pre snúbencov: Boh za dverami manželskej spálne

    Uplynulý rok sme lektorovali 39 stretnutí so snúbencami. Stretli sme sas nimi v rámci ich príprav do manželstva v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom centre Jozefa Freinademetza, v košických a bratislavských farnostiach, v Humennom, Nitre na Kalvárii, v Trnave, Martine, Prievidzi, Zlatých Moravciach, Šuranoch, Dubnici nad Váhom, Prochoti, Kluknave, Žitavanoch, Myjave, Brezovej pod Bradlom, Vaďovciach aj Zakamennom.
     Manželia Fojtíkovci v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave zorganizovali a viedli od 25.10. do 6.12. kurz spoznávania sa pred manželstvom, pozostávajúci z piatich na seba nadväzujúcich stretnutí.
   V súvislosti s prípravou snúbencov do manželstva sme boli potešení dôverou diecézneho otca biskupa Viliama a jeho spolupracovníkov, ktorí pozvali manželov Predáčovcov prednášať o manželskej čistote a zodpovednom rodičovstve na formačné stretnutie (11.3.) pre páry z nitrianskej diecézy, ktoré sa už angažujú alebo sú ochotné podieľať sa v budúcnosti pri príprave snúbencov.  

C.) Moderovanie kurzu Manželské večery

     Sériu 7 po sebe idúcich a na seba nadväzujúcich večerov určených man-želom pre upevnenie a rozvíjanie ich manželskej lásky moderovali manželia Predáčovci v Zlatých Moravciach (26.2.-9.4) a v Chynoranoch (8.11-20.12.)

D.) Katechézy na ľudových misiách: Sviatosť manželstva a manželská intímna láska

      Na základe pozvaní slovenského misijného tímu spoločnosti sv. Vincenta sme sa zapojili do ľudových misií v Koprivnici ( 1.3.), Pohronskej Polhore (29.3), Skalici (4.10.)  Matiašovciach (25.10) a v Gánovciach (13.12).

E.) Ďalšie prednáškové/ lektorské aktivity

 • svedectvo o živote a službe pre manželské páry v rámci Národného týždňa manželstva v Dome Quo Vadis v Bratislave (16.2.)

Umenie lásky a predpoklady dobrého sexu od mladosti do pokročilého veku: prednáška s diskusiou v rámci cyklu Ars Amandi v univer-zitnom pastoračnom centre Pavla Straussa 
   v Nitre (14.3.)

Vzťahová výchova a ekologické dojčenie: prednáška s diskusiou premamičky stretávajúce sa v materskom centre Mami Oáza v Zlatých Moravciach (12.4.)

Nie som ANTI, som IN! – 2x hodinová prednáška s diskusiou so študentami Súkromného bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa v Bratislave v rámci Wellbeing Day – Deň zdravia/       
   pohody (12.5. )

Rozumieš reči svojho tela? – hodinová prednáška s diskusiou pre študentov štátnej strednej zdravotnej školy v Nitre o plodnosti, jej prejavoch a príznakoch (17.5., 15.6. a 14.12.)

Hodnota intimity pre identitu človeka – prednáška s diskusiou preúčastníkov víkendového stretnutia – Lumen rodiny na Škutovkách (24.6.)

•  Ako porozumieť svojej plodnosti? prednáška o tajomstve daru životaa orientovaní sa vo svojej plodnosti, odprednášaná v rámci vzdelávacieho semináru Ženy ženám, konaného v
   hostely Svoradov v Bratislave pre skupinu rómskych žien (4.7.)

•  Oslavujte Boha svojím telom! motivačný príhovor zameraný na sviatosť manželstva a manželskú intímnu lásku po nedeľných svätých omšiach vo farnosti Sklabina a filiálkach v
   Obeckove a Novej Vsi (24.9.)

Vzťahová výchova a ekologické dojčenie – prednáška pre mamičkyz Novej Bani (3.10.)

 Dňa 21.11. bola Mária Schindlerová na pozvanie Sekcie pre mládež Českej biskupskej konferencie prednášať kňazom a angažovaným mladým ľuďom, ktorí sa venujú mládeži o tom, ako je možné pomôcť manželom a snúbencom teológiou tela podanou laickým slovníkom nájsť odpovede na otázky týkajúce sa telesnej intimity, ktoré ich zaujímajú, a podelila sa s nimi o skúsenosti zo služby, ktoré získala pri vedení internetovej poradne Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

S nárastom pozvaní na kurzy a prednášky sa tešíme aj veľkému záujmu onami vydané publikácie a mailové a telefonické poradenstvo. Presný počettelefonátov a odoslaných mailových odpovedí nie sme v stave evidovať, avšak zo štatistiky vygenerovanej z webstránky vieme, že prostredníctvom formu-láru na www.lpp.sk hľadalo odpoveď na svoje otázky u gynekológa 62 ľudí, do poradne etiky prišlo 46 otázok a 136 otázok bolo adresovaných do poradne Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a dojcenie @lpp.sk.

Takže, keď sa obzrieme za rokom 2017 sme veľmi radi, že môžeme skonštatovať narastajúci záujem o našu službu, čo sa prejavilo zvýšeným počtom kurzov STM, nárastom pozvaní na prednášky či rozmanitosťou tém, na ktoré nás pozvali hovoriť.

Záverečnú bodku za prehľadom o našej práci za minulý rok chceme urobiť zverejnením dvoch poďakovaní/spätných odoziev, ktoré sme dostali. Poďakovanie patrí totiž všetkým, ktorí za našou službou stoja a ju podporujú.

„Ešte raz Vám ďakujeme za plodne strávený víkend. Ešte stále sme plní podnetov a nadšenia a tešíme sa na náš spoločný, už riadny (Bohom požehnaný), manželský život. Prajeme veľa síl a takisto vnímavých poslucháčov na kurzoch.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Michaela (e-mail 8.10.2017)

Vďaka Vášmu združeniu, teda knihám a pomôckam, som sa naučila vyznať vo svojej plodnosti a úspešne som to využila už pri dvoch tehotenstvách, ako aj v období návratu plodnosti po pôrode. Veľmi mi to pomohlo, taktiež keď bolo potrebné riešiť určité problémy s cyklami po pôrode medicínsky, moje pozorovania zo záznamov dali lekárovi jasné vodítko, akú terapiu treba zvoliť :) "
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Barbora (e-mail 11.12.2017)

Spracoval: Ing. Jozef Predáč, výkonný riaditeľ LPP v SR