156.8Milí priatelia, členovia LPP, sympatizanti, dobrodinci,

     s prvým číslom nového kalendárneho roka sa aj tento rok uchádzame o vašu finančnú podporu Ligy a jej aktivít.

     Mnohí ste sa už v predchádzajúcich rokoch stretli osobne s našou prácou, buď ako účastníci kurzov STM, prednášok, alebo máte skúsenosť s poskytnutým individuálnym poradenstvom prípadne zo sprevádzania niektorého lektorského páru. Tí z vás, ktorí ste sa s prácou LPP doposiaľ ešte osobne nestretli, si môžete prečítať „výkaz“ našej práce za minulý rok na webstránke LPP.

     Aj tento rok pokračujeme v napĺňaní vízie zakladateľov Ligy - šíriť manželskú čistotu a prostredníctvom symptotermálnej metódy pomáhať všetkým, ktorí majú záujem, porozumieť svojej plodnosti, tak, aby služba, ktorú ponúkame, bola dostupná širokej verejnosti. Nielen párom, ktoré sú schopné zaplatiť komerčné ceny kurzov. Preto ponúkame naše kurzy za symbolické kurzovné a jednorazové prednášky a poradenstvo za dobrovoľný príspevok, avšak tento príjem je nedostatočný na pokrytie nevyhnutných náklady LPP. Tento rok nás mimo nákladov na bežné každoročné fungovanie LPP čaká ešte jeden mimoriadny výdavok - príprava do tlače a samotná tlač IV. aktualizovaného vydania Príručky STM. Po konzultácii s grafikom a tlačiarom máme počítať so sumou cca 10 000€.

     Doposiaľ sa nám deficit v príjmoch darilo vykrývať vďaka ľuďom, ktorí nás boli ochotní finančne podporovať - či už pravidelne na mesačnej báze, alebo jednorazovým príspevkom. Budeme vďační, ak sa k nim pridáte aj vy - hoci len pár eurami.

Podporiť aktivity Ligy v roku 2023 môžete:

 • zriadením pravidelného mesačného príkazu (napr. na jeden rok) v prospech účtu LPP SK97 8330 0000 0024 0104 9920
 • pri objednávke materiálov z Ponuky LPP navýšením sumy o príspevok na tlač IV. vydania Príručky STM...
 • jednorazovým finančným darom na účet LPP;
 • poukázaním 2 % alebo 3 % (od fyzických osôb) resp. 1 % (od právnických osôb);
  Ak ste zamestaná osoba a nerobíte si sami daňové priznanie, môžete na poukázanie 2 % alebo 3% použiť tlačivá s predvyplnenými údajmi /editovateľné pdf/ na webstránke LPP.
  Požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň je potrebné písomne do 15.2.2023
  V prípade, že si podávate daňové priznanie sami, údaje LPP sú nasledovné:
  IČO / SID: 37968122
  Obchodné meno (Názov): LIGA PÁR PÁRU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Sídlo: SLOVENSKEJ ARMÁDY 1719/15; 953 01 ZLATÉ MORAVCE
 • zaplatením ročného registračného príspevku 12,00 € (sympatizanta alebo člena LPP), na účet LPP: SK97 8330 0000 0024 0104 9920.

Podporiť aktivity Ligy v roku 2023 môžete aj nefinančným spôsobom:

 • šírením Novín z rodiny LPP a informácií o kurzoch a prednáškach LPP medzi svojimi priateľmi a známymi;
 • zdieľaním príspevkov z facebooku LPP;
 • pozvaním lektorov Ligy prísť urobiť prezenčný kurz alebo prednášku;
 • ak ste veriaci, tak modlitbou za LPP, lektorské páry, poradkyne a ľudí, ktorí sa na Ligu obracajú.

Bonusy Ligy pár páru

Každý podporovateľ LPP (t.j. každý, kto podporí LPP sumou aspoň 12€, čo je výška ročného registračného príspevku) môže využívať nasledovné zľavy:

 • nemá do ceny objednávky započítavané balné (1,00 €). Pri objednávaní sa tento bonus uplatní označením možnosti Dobrovoľný príspevok podporovateľa LPP...v časti Spôsob platby;
 • má nárok dostávať zadarmo jeden zošit záznamových tabuliek, ak oň požiada.

V priebehu kalendárneho roka je 53-krát (priemerne raz za týždeň) slávená svätá omša, obetovaná za duchovné a hmotné požehnanie pre Ligu pár páru, jej členov, sympatizantov, podporovateľov a tých, ktorí sa na ňu obrátia s prosbou o pomoc.

Spolupatričnosť

Všetkých veriacich členov a sympatizantov LPP pozývame pridať sa každú nedeľu v ľubovoľnom čase do modlitbovej reťaze, ktorou chceme vyprosovať duchovné aj hmotné požehnanie pre Ligu, seba navzájom a tých, ktorí sa na ňu obrátia s prosbou o pomoc. 

V mene Ligy pár páru úprimne ďakujeme všetkým vám, ktorí ste nás podporovali v roku 2022, a vopred ďakujeme každému, kto podporí našu službu v tomto roku. Aj naďalej sa budeme snažiť dobré veci robiť dobre a uskutočňovať naše motto:
 „Učíme to, čomu rozumieme, a svedčíme o tom, čo žijeme.“