O činnosti Ligy pár páru v roku 2021 sa môžete dočítať v priložených dvoch Infolistoch, ktoré dostávajú polročne z ústredia LPP pravidelní podporovatelia našich aktivít.