Používame cookies. +

Kroměříž konferencia

50 rokov encykliky Humanae vitae

 

 

PROGRAM: 

9.00    slávenie svätej omše s otcom biskupom Josefom Nuzíkom 
 
        

10.30  Mgr. ThLic. Karel Skočovský, Ph.D. : Stručná historie encykliky Humanae vitae: klíčové osobnosti a události            
           ThLic. Ján Viglaš :Humanae vitae – pät’desiat rokov znamenia protirečenia            
            Mgr. Mária Schindlerová:Zodpovedné rodičovstvo: teória a prax
           
13.00   obed

14.30   MUDr. Anna Záborská: Naliehavá výzva nositel’om verejnej moci (HV 23)
             MUDr. Ludmila Lázničková: Článek 27 encykliky Humanae vitae a důsledky pro lékařskou praxi
             Prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, Csc.: Symptotermální metoda, její spolehlivost a současná role v plánovaném rodičovství
             MUDr. Helena Šiprová, Ph.D.: Hormony, zdraví a antikoncepce

16.50  ThDr. Jan Balík, PhD.: Proč bude PPR vždy kamenem úrazu? Výzvy pro pastoraci
            Mgr. Gabriela Brtníková a Mgr. Antonín Brtník: Láska manželů a PPR (HV 25)
            David a Michaela Prentisovi: Apoštolát manželských párů (HV 26)

18.30  večera

20.00  panelová diskusia  s prednášajúcimi

Krátku anotáciu k jednotlivým príspevkom nájdete nahttp://www.lpp.cz/hv/anotace-prednasek/

 

* * *

PRIHLASOVANIE NA KONFERENCIU

 Na konferenciu je možné prihlásiť sa do 15.10.2018
prostredníctvom tohto FORMULÁRU.

Účastníci konferencie, ktorí budú mať záujem o zabezpečenie obedu a večere, by mali odoslať prihlášku najneskôr do konca septembra. Po tomto dátume sa nám už na AG v Kroměříži nepodarí stravu zabezpečiť.  Prihlasovací formulár obsahuje podrobné informácie týkajúce sa miesta konania (link na googlemapy), stravy ako aj konferenčného poplatku.

Pretože si vážime všetkých, ktorí podporujú prácu Ligy, ponúkame registrovaným členom alebo sympatizantom LPP účasť na konferencii
bez konferenčného poplatku.