LogoLpp oblukove
O nás
Liga pár páru v Slovenskej republike je občianske združenie, ktoré učí symptotermálnu metódu (STM) prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR) a propaguje neantikoncepčný životný štýl. Šíri ekologické dojčenie, podporuje rodinné aktivity a pomáha budovať manželské vzťahy.
Zistiť viac
 
Kontakt
Používame cookies. +
 
 
 
Prirodzené plánovanie rodičovstva
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR) ako „metódy plánovania a predchádzania tehotenstva na základe sledovania prirodzene sa vyskytujúcich známok a symptómov plodných a neplodných fáz menštruačného cyklu ženy, s absenciou pohlavného styku v plodnej fáze, pokiaľ sa využíva s cieľom tehotenstvu predísť“.
Symptotermálna metóda PPR
Všetky metódy PPR sú založené na sledovaní plodných a neplodných dní počas menštruačného cyklu ženy. Jednou z najefektívnejších je symptotermálna metóda (STM). V organizme každej ženy prebiehajú zmeny sprevádzané známkami, ktoré umožňujú určenie stavu plodnosti. Iba v plodnom období môže viesť pohlavný styk k počatiu.
Dozvedieť sa viac
 
Kurzy / Prednášky
Najjednoduchší spôsob, ako sa naučiť symptotermálnu metódu PPR, je zúčastniť sa kurzu STM. Kurzy pozostávajú zo štyroch nävazujúcich stretnutí po dve a pol hodinách, približne v mesačných intervaloch. Ak máte zájem o zorganizovanie kurzu ve vašom okolí, kontaktujte nás. Budeme sa vám snažiť podľa našich možností vyhovieť.
Obsah kurzov
  • fyziológia ženskej plodnosti
  • pozorovanie a vyhodnocovanie príznakov
  • určovanie plodných a neplodných období
  • nepravidelné cykly
  • pomoc v docielení tehotenstva
  • ekologické kojenie a návrat plodnosti po pôrode
  • praktické vyhodnotenie záznamov normálnych i výnimočných cyklov
  • pohľad do morálnych otázok manželstva a sexuality
Najbližšie aktivity
Všetky kurzy a prednášky
 

Lektori

Ballovci, Ľubo a Eva

Haláčovce 49;  956 55 VEĽKÉ CHLIEVANY

tel.: +(421) 38 7605 877
mobil:+(421) 903 286 576 
+(421) 911 205 976
e-mail: balla.lubo@gmail.com

Benkovci, Pavol a Mária

Hlavná 47;  059 18 KRAVANY

mobil: +(421) 915 910 434 
+(421) 908 383 302 
e-mail:margot.benkova@gmail.com

Dibdiaková Zuzana

029 56 ZÁKAMENNÉ 933

mobil: + (421)-904 333 499
e-mail: dibdiakovazuzana@gmail.com

Dobríkovci, Pavol a Patrícia

Na hlinách 60;  917 01  TRNAVA

e-mail: dobrikovi@lpp.sk
mobil: +(421)-949 121 734 
skype: dobrikp

Fojtíkovci, Pavol a Evka

Hlboká 17; 917 01 TRNAVA

email: fojtikovi@lpp.sk
mobil: 
     +(421)-908 561 752

Garberovci, Branislav a MariaAnna

082 52 DULOVA VES 3

mobil: +(421) 918 114 674 
            +(421) 948 555 338 

e-mail: brano.garbera@gmail.com
marianna.garberova@gmail.com

Jakubcovci, Martin a Petra

Slowackého 20; 821 04 BRATISLAVA

mobil: +(421)-910-968 223
e-mail: jakubcovi@lpp.sk

 

Košťálovci, Peter a Zuzka

Sládkovičova 1216/35; 957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

e-mail: kostalovci@lpp.sk
mobil: +(421)-915-853 522 

O nás

Krafčíková Adriana

082 01 DRIENOVSKÁNOVÁ VES 86

mobil: +(421) 910 560 671
e-mail: adrianet@email.cz
Skypemeno: musikanasa

Kurillova Dáša

053 51 KLUKNAVA 717

tel: +(421)-53 4473 103
mobil: +(421)-904 331 646 
e-mail: dasa.kurillova@gmail.com

Kuzmovci Miron a Lucia

Letná 43;  040 01  KOŠICE

e-mail: miron.kuzma@gmail.com
             lucka.kuzmova@gmail.com
 
mobil: +(421) - 918 688 103
              +(421) - 911 169 352

Lichmanovci, Martin a Tonka

Gaštanová 1255/48; 066 01 HUMENNÉ

e-mail: lichmanovi@lpp.sk
mobil:
    +(421)-915-759 405 
    +(421)-904-307 917

Miková Katarína

044 42 KOŠICKÉ OLŠANY 2

mobil: + (421)-918 348 806
e-mail: katarmik@gmail.com

 

Predáčovci, Jozef a Simona

Slovenskej armády 15; 953 01 ZLATÉ MORAVCE

e-mail: predacovi@lpp.sk
mobil: +(421)-908-722 055 
+(421)-915-971 191
skype: dodo_pr

O nás

Schindlerovci, Imrich a Mária

916 13  VAĎOVCE 268

tel: +(421)-32 779 0745

mobil: +(421) 907 433 305 
+(421) 907 787 018 

e-mail: schindlerovi@lpp.sk 
skype: ischindl, ischindlnb

 

O nás

Semanovci, Ondrej a Radka

Pelhřimovská 1191/5; 026 01 DOLNÝ KUBÍN

mobil: +(421) 907 065 257
e-mail:ondrej.seman@gmail.com
radoslava.semanova@gmail.com

Skoršepovci, František a Katka

038 35  VALČA 168

e-mail: skorsepovi@lpp.sk
mobil: +(421)-907 643 428 

Slebodníkovci, Jaroslav a Adriana

Madridská 3;   040 01 KOŠICE

e-mail: slebodnikovi@lpp.sk
mobil: +(421)-904-119 873
    +(421)-904-583 922
skype: matoslebo

O nás

 

logo svetového kongresuTento rok sa slovenská aj česká Liga aktívne zúčastnili na Svetovom kongrese prirodzeného plánovania rodičovstva, ktorý sa po 15 rokoch konal 11. – 14. júna 2015  v Miláne. Kongres  sa od svojho prvého zasadnutiavenuje novinkám v oblasti metód PPR, kresťanským a morálnym postojom v rodinnom a sexuálnom živote, značný priestor je venovaný dojčeniu bábätiek, ale aj morálnym a hodnotovým postojom a dôsledkom konania pri výchove detí či evanjelizácii mládeže.

Slovenskú Ligu sme zastupovali my – Patrícia a Pavol ( učiteľský pár LPP pôsobiaci v Trnave) a všetci tí, ktorí k nášmu príspevku pomohli vyplnením online dotazníka. Ten okrem Novín z rodiny LPP, facebooku a webu pomohol šíriť aj portál babetko.sk, občianske združenie Plodar, Manželské stretnutia a mnohí jednotlivci. Celkovo sme dostali za necelý mesiac až 517 odpovedí, čo nás veľmi potešilo. Z celkového počtu odpovedí bolo najviac od používateľov symptotermálnej metódy (STM) – 41 %, potom Billingsovej metódy (BOM) – 26 %. 9,2 % odpovedajúcich zastupovalo tých, ktorí používajú pri predchádzaní počatiu prerušovaný pohlavný styk, 7,3 % tvorili používatelia prezervatívu. Percentuálne zastúpenie užívateľov jednotlivých metód znázorňuje obrázok č. 1.

graf aké metódy používate

94,6 % uviedlo príslušnosť k nejakej cirkvi (najviac ku katolíckej), 5,4 % odpovedajúcich označilo, že nepatria do žiadnej cirkvi. Na dotazník prišlo 430 odpovedí od žien a 87 od mužov. Najviac odpovedí prišlo od tých, ktorí spolu žijú v manželstve 5-15 rokov, ale nemálo odpovedí prišlo od ľudí, ktorí žijú v manželstve už viac ako 20 rokov.
     Prostredníctvom dotazníka sme chceli zistiť, ako výrazne vplýva „žitie“ symptotermálnej metódy, ale aj iných metód plánovania rodičovstva na kvalitu vzájomného manželského vzťahu. Otázky boli smerované na posúdenie osobného vnímania kvality vzájomnej komunikácie, kde mali najvyššiu mieru spokojnosti práve páry, ktoré praktizujú STM. Naopak, najnižšiu mieru spokojnosti so vzájomnou komunikáciou mali užívatelia antikoncepcie. Podobne aj najvyšší stupeň dôvery medzi partnermi potvrdili práve páry, ktoré praktizujú STM a svoju komunikáciu, spoluprácu a vzájomnú dôveru si budujú pravidelne. Nepriamo sa nám tým potvrdilo to, čo na našich kurzoch aj učíme, že cez vzájomnú komunikáciu o intímno-rodičovských otázkach sa rozvíja a posilňuje aj komunikácia v ostatných oblastiach života a dôvera partnerovi vo „vyhodnotení krivky“ sa prenáša aj do bežného života. Práve vzájomná dôvera však dosiahla najnižšiu úroveň práve v pároch, ktoré užívajú antikoncepciu či inú formu neprirodzenej ochrany počatia.
     Zaujímavé bolo vyhodnotenie spokojnosti s prežívanou intimitou vo vzájomnom vzťahu. Napriek antikoncepčnej propagácii o „neobmedzovaní sa“ v intímnom živote nám náš výsledok ukázal presný opak. Najspokojnejšie so svojim intímnym životom sú páry, ktoré nepoužívajú vôbec žiadny spôsob regulácie, potom praktizujúci prirodzené metódy STM, BOM, CrMS. V súvislosti s odpoveďou na otázku o spokojnosti s intímnym životom by sme chceli dať do pozornosti fakt, že viacerí odpovedajúci, ktorí spokojnosť so svojím intímnym životom ohodnotili najvyššími „známkami“ 1 a 2, odpovedali na zadanie vymenovať nevýhody, ktoré im STM prináša ako osobe/manželom napríklad takto: „zriecť sa sexuálneho spolužitia, kedykoľvek mám chuť; niekedy je čakanie v období zdržanlivosti dosť „nekonečné“; manželský akt v súvislosti s predchádzaním otehotnenia je viazaný na určitý čas cyklu, a to si vyžaduje disciplínu a odriekanie a sú situácie, keď sa toto odriekanie ťažšie realizuje, aby sa manžel necítil odmietnutý“. Aj tieto výpovede svedčia o tom, že hoci je zdržanlivosť, ktorej sa pri praktizovaní PPR nedá vyhnúť, náročná (a viacerí ju označujú ako nevýhodu PPR), javí sa, že nemá negatívny vplyv na celkový sexuálny život a vzťah manželov.
   Osobitnú kategóriu v tejto otázke zaujali páry snažiace sa cielene a neúspešne o počatie dlhšiu dobu, čo je zrejme spôsobené práve stresujúcim vplyvom neuspokojenej túžby po bábätku.

     Otázka o počte neplánovaných tehotenstiev v dotazníku slúžila ako pomocná informácia o vnímaní spokojnosti užívateľov pri jednotlivých metódach  a na základe odpovedí na ňu nie je možné robiť uzávery týkajúce sa užívateľskej spoľahlivosti jednotlivých metód predchádzania počatiu.

     Používatelia STM uvádzali, že za výhody tejto metódy považujú pre seba a svoje manželstvo: „STM nám umožňuje žiť bez strachu z nečakaného tehotenstva bez antikoncepcie, a teda v súlade s tým, k čomu nás Boh pozýva a čo naša cirkev učí; vťahuje môjho manžela do toho, aby prevzal časť zodpovednosti na seba, a spoločne riešime, či dnes budeme spolu alebo nie (už nedostávam otázky „môžeme dnes?“); nemá vedľajšie účinky na zdravie; naučila som sa lepšie poznať vlastné telo, cyklus; som disciplinovanejší, viac si vážim svoju ženu; učíme sa prejavovať lásku aj v dňoch, keď nemáme styk; po zvládnutí dní zdržanlivosti prežívame radosť, že sme zvládli túto výzvu a máme až do menštruácie krásny sex a užívame si radosť z neho; vďaka STM sa nám podarilo počať dieťa napriek manželkiným zdravotným problémom (operácia vaječníkov)...

     Zaujímal nás aj vplyv konkrétnej metódy, ktorú pár žije, na spôsob výchovy detí a používania fyzických trestov v nej. Tu sa však rozdiely nijako neukázali, ani vplyvom metódy, ani vplyvom vierovyznania či praktizovania viery. Výrazný rozdiel však bol v budovaní vzťahovej väzby s rodičom nosením bábätka v šatke, na rukách, či nosiči, kde až 70 % rodičov praktizujúcich STM uviedlo, že bábätká na sebe nosia, zatiaľ čo u užívateľov antikoncepčných metód uviedlo nosenie bábätka len 46 % rodičov.

     Na kongrese bolo mnoho zaujímavých príspevkov, dokonca aj príspevok z Južnej Ameriky, kde boli prezentované veľmi podobné výsledky ako z nášho Slovenska. Zaujímavé príspevky prezentoval aj David Prentis. Pre odborníkov boli zaujímavé aj prezentované vedecké štúdie o vplyve stravy a rôznych imunologických porúch výživy ako možných prekážok na počatie a reprodukčné zdravie ženy. Niektoré prednášky sme, žiaľ, nemohli absolvovať z dôvodu časového prekrývania rôznych sekcií. Aj preto sme si nemohli vypočuť prednášku spolupracovníka LPP a kresťanského gynekológa Ivana Wallenfelsa, ktorý zožal obrovský potlesk svojou prezentáciou o ambulancii zasvätenej talianskej novodobej svätici Gianne Berettovej-Mollovej, kde pracuje.

     On-line dotazník využívania rôznych metód regulácie počatia a ich súvislosť s kvalitou vzájomného manželského vzťahu a spôsobu výchovy detí možno považovať len za pilotnú sondu, keďže výsledky, ktoré poskytli odpovede respondentov, nie je možné zovšeobecniť vzhľadom na nerovnomerný počet zastúpenia respondentov tých-ktorých metód. Budeme preto pokračovať ďalej vo výskume a dôkladnejšie sa venovať niektorým otázkam, ktoré obsahoval.

     Za to, že sme sa mohli na takom zaujímavom podujatí zúčastniť, ďakujeme všetkým podporovateľom LPP a tým, ktorí nám odpovedali na dotazník, čím umožnili aktívne prezentovať naše Slovensko na celosvetovom podujatí.

                                                                                       doc. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD.et. PhD. a Ing. Pavol Dobrík

 
 
 
 
Poradňa
V poradni LPP vám ponúkame poradenstvo odborníkov ako aj overené skúsenosti zo života.
Uvádzané informácie verne prezentujú výsledky výskumov a odborných štúdií, avšak nemôžu a ani nechcú nahradiť lekárske vyšetrenie. Liga pár páru, prevádzkujúca túto webstránku, nemôže vziať na seba medicínsku ani právnu zodpovednosť za používanie uvádzaných odporúčaní.
Prejsť do poradne
 
 
 
Podporujeme sa
pochodZaZivot 300
vyveska banner