Používame cookies. +

Príspevok, ktorý ste si otvorili je vystavaný tak, aby poskytol základnú informáciu o fungovaní ľudskej plodnosti a o tom, ako sa to, čo sa odohráva vnútri organizmu na úrovni hormonálnych zmien prejavuje navonok prostredníctvom jednotlivých príznakov plodnost. Tými sú bazálna teplota, hlien krčka maternice a samotný krčok maternice. Informácie, ktoré tu nájdete vám môžu pomôcť ako začať s praktizovaním STM a konkrétne vás oboznámia s jednotlivými príznakmi plodnosti, charakteristikou ich zmien v rámci cyklu ako aj so spôsobom ich zaznamenávania. 

Pre úplnosť uvádzame všetky tri objektívne príznaky plodnosti s ktorými STM pracuje. Záleží len na užívateľoch, ktoré z uvedených príznakov budú pri vyhodnocovaní svojej plodnosti používať,či všetky tri príznaky (plná symptotermálna metóda), alebo sa budú orientovať len na základe dvoch či niektorého samostatného príznaku plodnosti. LPP odporúča ako minimálnu variantu kombináciu zmien bazálnej teploty a hlienu krčkla maternice. V prípade potreby využite konzultáciu vyškolených certifikovaných párov LPP, poradkýň alebo internetovú poradňu.

 

Ľudská plodnosť

Plodnosť ženy je cyklická. Prejavuje sa menštruačným cyklom, ktorý nastupuje medzi 9.- 17. rokom veku dievčaťa a končí prechodom cca v 45.- 50. roku veku ženy. Je podmienená primeraným vzájomným pôsobením niekoľkých hormónov. V počiatočnej fáze cyklu hypofýza vylučuje hormón stimulujúci folikul (FSH). Tento hormón stimulovaním folikulov (malých bunkových váčkov obsahujúcich vajíčka), ktoré sa začínajú vyvíjať v jednom z dvoch vaječníkov, pripravuje proces, na konci ktorého je zrelé, oplodnenia schopné ženské vajíčko uvoľnené do vajcovodov.

plodnost

Folikul pri svojom raste vylučuje estrogén, ktorý zabezpečuje vývoj endometria - vnútornej výstelky maternice. Estrogén tiež spôsobuje, že krčok maternice (cervix) sa mení a vylučuje hlien, ktorý je nevyhnutný pre normálnu plodnosť, pohyb a výživu spermií. Keď vajíčko dozreje, hypofýza vylúči luteinizačný hormón (LH), čo vyvolá ovuláciu, t.j. z folikulu sa vyplaví vajíčko, ktoré v ňom bolo uzavreté.

Po ovulácii ten istý folikul nadobudne nový vzhľad a dostáva nové pomenovanie. Keďže zožltne, nazýva sa už žlté teliesko (latinsky - corpus luteum ) a začne vylučovať hormón progesterón, ktorý blokuje ďalšiu ovuláciu, udržiava endometrium – sliznicu maternice pripravenú pre uhniezdenie novovzniknutého života, ak prišlo v danom cykle k počatiu. Progesterón tiež spôsobuje mierne zvýšenie rannej - bazálnej teploty. Kombinácia zníženia hladiny estrogénu a zvýšenia hladiny progesterónu zastavuje vylučovanie cervikálneho hlienu a zatváranie krčka maternice. Ak neprišlo k počatiu, žlté teliesko zaniká ( cca po 14 dňoch), čo spôsobí náhly pokles hladiny progesterónu a následné odlúpnutie vnútornej výstelky maternice, ktorá odchádza z organizmu menštruačným krvácaním. Žena, ktorá pozoruje a zaznamenáva príznaky (symptómy) svojej plodnosti, má k dispozícii presné informácie o tom, v ktorej časti cyklu sa práve nachádza a prospešnosť týchto poznatkov presahuje rámec prirodzeného plánovania rodičovstva.

Podľa pôsobenia hormónov lekári delia cyklus na dve fázy - folikulárnu ( obdobie vývoja folikulu) a luteálnu (obdobie pôsobenia žltého telieska). Hovorí sa o bifázickom cykle.

Pre účely prirodzenej regulácie počatia hovoríme o troch fázach cyklu:

I.fáza – obdobie predovulačnej neplodnosti
Začína prvým dňom menštruačného krvácania a vo všeobecnosti trvá do objavenia sa prvého hlienu krčku maternice. V tomto období nie je v ženskom tele prítomné oplodnenia schopné, dozreté vajíčko.

 

kruhh

II. fáza – plodné obdobie
Trvá niekoľko dní. Bezprostrednú plodnosť zdravého manželského páru v jednom cykle môžeme ohraničiť na sedem dní, nakoľko životnosť spermií sa pohybuje v rozsahu troch až piatich dní a životnosť vajíčka je maximálne 24 hodín. Sedem dní bezprostrednej plodnosti manželov zahŕňa aj veľmi zriedka sa vyskytujúcu situáciu, keď by v rámci jedného cyklu prišlo nie k jednej, ale k dvom ovuláciám (môžu byť počaté dvojvaječné dvojičky). Tieto ovulácie prebiehajú spravidla súčasne, alebo len s minimálnym časovým odstupom (max. do 24 hodín), teda skôr, než začne byť žlté teliesko hormonálne aktívne.

 

III. fáza – poovulačná neplodnosť
Táto fáza sa začína niekoľko dní po ovulácii, keď je už vajíčko v štádiu rozkladu, a preto ho už nie je možné oplodniť.

Hoci plodnosť ženy trvá po ovulácii len niekoľko hodín, plodnosť manželského páru vzhľadom na životnosť spermií sa začína najneskoršie 5 dní pred ovuláciou. Preto vzhľadom na rôznu dĺžku cyklov býva obdobie predovulačnej neplodnosti rôzne dlhé. Vychádzajúc zo štatistických údajov, pravdepodobnosť počatia je v najplodnejšom období pre mladé, zdravé páry 80-85%.

777

 


Ďalej →