LogoLpp oblukove
O nás
Liga pár páru v Slovenskej republike je občianske združenie, ktoré učí symptotermálnu metódu (STM) prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR) a propaguje neantikoncepčný životný štýl. Šíri ekologické dojčenie, podporuje rodinné aktivity a pomáha budovať manželské vzťahy.
Zistiť viac
 
Kontakt
Používame cookies. +
 
 
 
Prirodzené plánovanie rodičovstva
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR) ako „metódy plánovania a predchádzania tehotenstva na základe sledovania prirodzene sa vyskytujúcich známok a symptómov plodných a neplodných fáz menštruačného cyklu ženy, s absenciou pohlavného styku v plodnej fáze, pokiaľ sa využíva s cieľom tehotenstvu predísť“.
Symptotermálna metóda PPR
Všetky metódy PPR sú založené na sledovaní plodných a neplodných dní počas menštruačného cyklu ženy. Jednou z najefektívnejších je symptotermálna metóda (STM). V organizme každej ženy prebiehajú zmeny sprevádzané známkami, ktoré umožňujú určenie stavu plodnosti. Iba v plodnom období môže viesť pohlavný styk k počatiu.
Dozvedieť sa viac
 
Kurzy / Prednášky
Najjednoduchší spôsob, ako sa naučiť symptotermálnu metódu PPR, je zúčastniť sa kurzu STM. Kurzy pozostávajú zo štyroch nävazujúcich stretnutí po dve a pol hodinách, približne v mesačných intervaloch. Ak máte zájem o zorganizovanie kurzu ve vašom okolí, kontaktujte nás. Budeme sa vám snažiť podľa našich možností vyhovieť.
Obsah kurzov
  • fyziológia ženskej plodnosti
  • pozorovanie a vyhodnocovanie príznakov
  • určovanie plodných a neplodných období
  • nepravidelné cykly
  • pomoc v docielení tehotenstva
  • ekologické kojenie a návrat plodnosti po pôrode
  • praktické vyhodnotenie záznamov normálnych i výnimočných cyklov
  • pohľad do morálnych otázok manželstva a sexuality
 

Lektori

Ballovci, Ľubo a Eva

Haláčovce 49;  956 55 VEĽKÉ CHLIEVANY

tel.: +(421) 38 7605 877
mobil:+(421) 903 286 576 
+(421) 911 205 976
e-mail: balla.lubo@gmail.com

Benkovci, Pavol a Mária

Hlavná 47;  059 18 KRAVANY

mobil: +(421) 915 910 434 
+(421) 908 383 302 
e-mail:margot.benkova@gmail.com

Dibdiaková Zuzana

029 56 ZÁKAMENNÉ 933

mobil: + (421)-904 333 499
e-mail: dibdiakovazuzana@gmail.com

Dobríkovci, Pavol a Patrícia

Na hlinách 60;  917 01  TRNAVA

e-mail: dobrikovi@lpp.sk
mobil: +(421)-949 121 734 
skype: dobrikp

Fojtíkovci, Pavol a Evka

Hlboká 17; 917 01 TRNAVA

email: fojtikovi@lpp.sk
mobil: 
     +(421)-908 561 752

Garberovci, Branislav a MariaAnna

082 52 DULOVA VES 3

mobil: +(421) 918 114 674 
            +(421) 948 555 338 

e-mail: brano.garbera@gmail.com
marianna.garberova@gmail.com

Jakubcovci, Martin a Petra

Slowackého 20; 821 04 BRATISLAVA

mobil: +(421)-910-968 223
e-mail: jakubcovi@lpp.sk

 

Košťálovci, Peter a Zuzka

Sládkovičova 1216/35; 957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

e-mail: kostalovci@lpp.sk
mobil: +(421)-915-853 522 

O nás

Krafčíková Adriana

082 01 DRIENOVSKÁNOVÁ VES 86

mobil: +(421) 910 560 671
e-mail: adrianet@email.cz
Skypemeno: musikanasa

Kurillova Dáša

053 51 KLUKNAVA 717

tel: +(421)-53 4473 103
mobil: +(421)-904 331 646 
e-mail: dasa.kurillova@gmail.com

Kuzmovci Miron a Lucia

Letná 43;  040 01  KOŠICE

e-mail: miron.kuzma@gmail.com
             lucka.kuzmova@gmail.com
 
mobil: +(421) - 918 688 103
              +(421) - 911 169 352

Lichmanovci, Martin a Tonka

Gaštanová 1255/48; 066 01 HUMENNÉ

e-mail: lichmanovi@lpp.sk
mobil:
    +(421)-915-759 405 
    +(421)-904-307 917

Miková Katarína

044 42 KOŠICKÉ OLŠANY 2

mobil: + (421)-918 348 806
e-mail: katarmik@gmail.com

 

Predáčovci, Jozef a Simona

Slovenskej armády 15; 953 01 ZLATÉ MORAVCE

e-mail: predacovi@lpp.sk
mobil: +(421)-908-722 055 
+(421)-915-971 191
skype: dodo_pr

O nás

Schindlerovci, Imrich a Mária

916 13  VAĎOVCE 268

tel: +(421)-32 779 0745

mobil: +(421) 907 433 305 
+(421) 907 787 018 

e-mail: schindlerovi@lpp.sk 
skype: ischindl, ischindlnb

 

O nás

Semanovci, Ondrej a Radka

Pelhřimovská 1191/5; 026 01 DOLNÝ KUBÍN

mobil: +(421) 907 065 257
e-mail:ondrej.seman@gmail.com
radoslava.semanova@gmail.com

Skoršepovci, František a Katka

038 35  VALČA 168

e-mail: skorsepovi@lpp.sk
mobil: +(421)-907 643 428 

Slebodníkovci, Jaroslav a Adriana

Madridská 3;   040 01 KOŠICE

e-mail: slebodnikovi@lpp.sk
mobil: +(421)-904-119 873
    +(421)-904-583 922
skype: matoslebo

O nás

 

     Nedávno jsem přemýšlel nad knihou Tobiáš či Tobit. Patří k tzv. deuterokanonickým knihám Bible, asi proto, že neexistuje základní hebrejský text. Jsou různé texty, a verze se liší. Znám tento příběh, jak jsem ho četl v anglickém překladu latinské Vulgáty, takže kritické verše v českém ekumenickém překladu nenajdete. Ve zkratce je příběh takto:
   
   Starý Tobit, oslepený šedým zákalem, si přeji umřít, uvědomuje si však, že před lety půjčil značnou částku peněz svému příbuznému Gebaelovi. Tyto peníze má dostat jeho mladý syn Tobiaš. Má k němu zajít, aby je obdržel. Je to dost dlouhá cesta a Tobiáš je nezkušený a nejistý, takže potřebuje někoho, kdo by ho doprovázel. Hledá a v pravé chvíli se objeví mladý muž, Azarjáš, který mu nabízí, že ho bude na cestě doprovázet. Ve skutečnosti jde ale o archanděla Rafaela. Cestou chytí velkou rybu v řece Tigridu. Azarjáš vyndal žluč, srdce a játra, které má Tobiáš schovat, protože budou nasolené později sloužit jako lék.

Tobiáš a Rafael     Když přijdou blíže k cíli, navrhne Rafael, aby přenocovali u Reúela, příbuzného Tobiáše. Ten má dceru Sáru, která by byla pro Tobiáše vhodnou manželkou. Tobiáš namítá, že slyšel, že ta dívka měla již sedm manželů, z nichž ale žádný nepřežil svatební noc, protože je zabíjel démon.

     „Pak mu řekl anděl Rafael: Poslouchej mě a ukážu ti, kdo jsou ti, které může démon přemoci. Ti kdo přijímají manželství tak, že vyloučí od sebe a od své mysli Boha, a odevzdávají se svým vášním, jako kůň nebo mezek, kteří nemají rozum; nad takovými má démon moc.
 Ale ty, když ji vezmeš, vejdi do komory a tři dny zachovej zdrženlivost vůči ní a neodevzdávej se ničemu jinému s ní než modlitbám.
 A tuto noc polož játra ryby na oheň, a démon bude vyhnán.
Ale druhou noc budeš přijat do společenství svatých patriarchů.
A třetí noc obdržíš požehnání, aby ti byly narozeny zdravé děti.
A až bude třetí noc u konce, vezmeš pannu v bázni před Pánem, pohnut spíše láskou k dětem než chtíčem, abys v potomstvu Abrahámovu obdržel požehnání v dětech." (Tobit 6, 16-22, Vulgáta, vlastní překlad)

Tobiáš a Sára    Tobiáš poslechl, ale Reuel, otec nevěsty, není jistý, zda všechno dobře dopadne. Vstane brzy ráno a se služebnictvem vykope hrob pro případ, že Tobiáš zemře. Pošlou pak s manželkou služku do svatební komory, aby zjistila, jestli Tobiáš ještě žije. Služka je najde vedle sebe sladce spát. Reuel se velice raduje, a nechá hrob zasypat. Pak se pustí do příprav na svatební hostinu, která bude trvat 14 dní. Tobiáš pochopitelně nemůže odejít a pošle Azarjáše ke Gabaelovipro peníze s pozváním na hostinu. Oba se vrátí druhý den.
   
    Tobiáš si uvědomuje, že budou mít jeho staří rodiče starost, že se nevrací. Po konci hostiny proto spěchá v doprovodu Azarjáše (Rafaela) zpátky domů. Rafael mu připomíná, aby vzal s sebou žluč ryby na léčení Tobitových očí. Sára se služebnictvem a majetkem přijedou později. Tobit a Chana měli skutečně starosti, ale radují se, že se Tobiáš ve zdraví vrátil. Na pokyn Rafaela přiloží Tobiáš žluč na otcovy oči a odloupne šedý zákal.
   
 Když je jeho úkol ukončen, vyjeví archanděl Rafael rodině, kým skutečně je, a loučí se. Tobit zase vidí, již nemá touhu umřít. Žije dalších 42 let a vidí svá vnoučata a pravnoučata.


   Tobiáš a Sára měli podle našich přestav zvláštní přípravu na manželství.  Pro nás je cizí myšlenka, že si nevybereme sami svou nevěstu resp. ženicha. Je ale dodneška v určitých kulturách zvykem, že dohodnou sňatek rodiče. Zřejmě tento systém není úplně špatný, jinak by nemohl přetrvávat staletí. Tím nenavrhuji, aby naše kultura takový způsob přijala. Jednu skutečnost však ukazuje: manželský akt má v sobě moc spojit i nepravděpodobné páry v pevném manželství.


Pokyny archanděla Rafaela jsou jakousi bleskavou přípravou na manželství:

1)  Varuje je, aby se nevydali pohlavní vášni jako zvířata, která nejsou schopna se ovládat. Sexuální touha má především sloužit k budování lásky v manželském svazku.

2)  Každý přináší do manželství svou minulost, která má své pozitivní i negativní rysy. Sára měla hořké zkušenosti se sedmi muži, kteří zemřeli dříve, než se s ní mohli spojit v manželském aktu. Tobiáš se zprvu zdráhá vzít si Sáru. Je riskantní svázat se s někým, kdo má za sebou tak děsnou minulost. Často mají lidé zkušenosti z dřívějších vztahů, které ztroskotaly a případně nechaly za sebou ošklivé nebo bolestivé vzpomínky, které je třeba zpracovat, aby nezůstaly hořkost a bolestivé rány. To jsou „démoni“, kteří musí být vyhnáni, aby nezatížily budoucnost vztahu.

3) Tobiaš a Sára měli být přijati do společenství svatých patriarchů – mělispolečné dějiny, až zpátky k Abrahámovi. Svatba znamená nejen spojeni dvou lidí, kteří se vzájemně vybrali, ale i spojeni dvou rodin. Jsou v nich právě lidé, které si ti novomanželé nevybrali; někteří budou možná skvělí, někteří nejspíše ne. Ale ti všichni k tomu manželství patří.

4) Další prosba v modlitbě je o požehnání, aby jim byly narozeny zdravéděti. Manželská láska nemá být obrácena do sebe a bez plodů. Plody manželské lásky mají být především děti. Žijeme v době, kdy má bohatá Evropa nedostatek dětí. Lidé si myslí, že až budou staří, stát jim bude vyplácet důchod. Jsou to ale právě děti této generace, které na ty důchody budou pracovat.

    Tobit má pouze jediného syna, a Reuel má pouze jedinou dceru. Mají starosti o pokračování rodu, takže sňatek Tobiáše a Sáry je pro ně oba velkou radostí. Plodnost jejich manželství je velkým požehnáním. Mají jistotu, že bude oně ve stáří postaráno.

Ale nejdůležitější pokyn archanděla Rafaela je, že ten celý proces přípravy na manželství má být doprovázen právě modlitbou. Všechny myšlenky, všechna rozhodnutí a plány mají být  podřízeny  Boží  vůlí.  Ve všech je třeba ji  hledat a získat  tím  Jeho požehnání. Kéž Bůh žehná   i vašemu manželství!
                                                                                                                                                                                                                                    David Prentis

 
 
 
 
Poradňa
V poradni LPP vám ponúkame poradenstvo odborníkov ako aj overené skúsenosti zo života.
Uvádzané informácie verne prezentujú výsledky výskumov a odborných štúdií, avšak nemôžu a ani nechcú nahradiť lekárske vyšetrenie. Liga pár páru, prevádzkujúca túto webstránku, nemôže vziať na seba medicínsku ani právnu zodpovednosť za používanie uvádzaných odporúčaní.
Prejsť do poradne
 
 
 
Podporujeme sa
vyveska banner